Bijdrage Begrotingsfonds m.i.v. 01/10/2022 = 24 euro

Voor de zaken die volgens de burgerlijke rechtspleging worden behandeld, is voor elke gedinginleidende akte die op een van de rollen bedoeld in de artikelen 711 en 712 van het Gerechtelijk Wetboek wordt ingeschreven, op het ogenblik van die inschrijving, een bijdrage aan het Fonds verschuldigd, b

Openingsrede 2022 auditoraat-generaal bij het arbeidshof Gent

Tekst van de procureur-generaal van de rechtsbedeling 2021 (en van de rouwhulde), opgesteld naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar 2022-2023 arbeidshof Gent.

Gerechtsgebouw Brugge - snoeien bomen

In opdracht van de Regie der Gebouwen worden de bomen op de site van het gerechtsgebouw gesnoeid. Dit zal uitgevoerd worden van 4 tem 7/01/2023

Mailadressen griffie afdeling Gent en griffie afdeling Brugge

Naast e-Deposit zijn er vanaf nu mailadressen voorhanden voor de griffie

Elektronisch neerleggen van procedurestukken en stukkenbundels

Elektronisch neerleggen van procedurestukken

Als u een stuk wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via e-deposit:

Lokale veiligheidsvoorschriften Covid m.i.v. 7 maart 2022

Gelet op het KB van 5 maart 2022 houdende wijziging van het KB 28 oktober 2021: de mondmaskerplicht is volledig opgegeven in de gerechtsgebouwen Savaanstraat te Gent en Kazernevest te Brugge voor wat betreft het arbeidshof Gent.