Meer weten over dit hof

Beschrijving
Als één van de partijen bij het proces niet akkoord gaat met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg (met inbegrip van de familierechtbank…
Meer info
Bevoegdheden
Voor welk soort zaken is dit hof bevoegd?
Lees het hier!
Wie is wie?
Wie werkt er in dit hof?
Ontdek het hier!
Procedures
Welke procedures zijn van toepassing in dit hof?
Ontdek ze hier!

Een ander hof

Arbeidshof

Als één van de partijen niet akkoord gaat met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan ze hoger beroep aantekenen bij het arbeidshof.

Hof van assisen

Het hof van assisen is bevoegd voor de zwaarste misdrijven zoals doodslag of poging tot doodslag, moord of poging tot moord, gijzelneming met dodelijke afloop, ernstige zedenfeiten, enz.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van het land. Het oordeelt over de wettelijkheid van rechterlijke beslissingen. Het doet geen uitspraak over de feiten. De voorziening in cassatie is een bijzondere procedure.