Contact

Adres van het College van Hoven en rechtbanken:

College Hoven en rechtbanken
Themisgebouw
Waterloolaan, 70, achtste verdiep
1000 Brussel
Tel. 02 557 46 50

Dit formulier dient enkel voor algemene vragen in verband met de website van hoven en rechtbanken.

Juridische vragen worden nooit beantwoord omdat dit bij wet uitgesloten is (artikel 297 Gerechtelijk wetboek). Daarvoor kan u best beroep doen op bijvoorbeeld een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, een notaris enz. 

Klachten moet u rechtstreeks aan de bevoegde instantie melden of aan de Hoge Raad voor de Justitie, voor zover deze klachten rechtstreeks tot haar bevoegdheid behoren.

Specifieke vragen in verband met een bepaald rechtscollege (vredegerecht, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg enz.) moet u aan het bevoegd rechtscollege zelf stellen. De contactgegevens van de lokale websites kan u terugvinden via deze website.

Gelieve uw vraag of opmerking zo duidelijk mogelijk te formuleren en de juiste url toe te voegen van de pagina waar de vraag zich stelt of het probleem zich voordoet.

Afhankelijk van het tijdstip van uw vraag, kan het antwoord 2 à 3 werkdagen in beslag nemen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Met vragen of inlichtingen die geen betrekking hebben op de website, wordt niet alleen geen enkele rekening gehouden, maar worden bovendien niet beantwoord !

 
Opgelet de dienst is niet beschikbaar tussen 24 december en 2 januari.

 

Kopieer het webadres van de pagina waar het probleem zich voordoet !