Wie zijn we?

We zijn een steundienst die het College van de hoven en rechtbanken en de directiecomités van de hoven en rechtbanken ondersteunt.

Klik hier om het organigram van de steundienst te downloaden.

Brochure "De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken".

Wat doen we?

De steundienst werd opgericht om:

  • het College te ondersteunen in de bevoegdheidsdomeinen die hem werden toevertrouwd;
  • de directiecomités van de hoven en rechtbanken te ondersteunen;
  • het autonoom beheer van de hoven en rechtbanken concreet in te vullen.

 

De steundienst ondersteunt de uitvoering van het strategisch plan van het College.

De bevoegdheden van het College worden weerspiegeld in de verschillende cellen van de steundienst.

Wat is de rol van de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken?

Ontdek wat het College van de hoven en rechtbanken en haar steundienst bijbrengen aan de jurisdicties.

Denk aan personeelsbeleid, statistieken en de verdeling van werkingsmiddelen – en nog zoveel meer.

Samen staan we sterk. Er is een centrale organisatie, en door die organisatie staan we ook een stuk sterker,

aldus Bart Willocx, vicevoorzitter van het College van de hoven en rechtbanken.