Nieuws

  • 09.08.2017 - 09:45

    Op 3 augustus 2017 treden een aantal bepalingen van de wet van 6 juli 2017  - Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie – in werking.

    U kan deze wet raadplegen in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2017 of klik hier

    Wilt u een nalatenschap van een overleden persoon verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving? Dan moet u een verklaring afleggen. Vanaf 3 augustus 2017 kan dit enkel nog bij de notaris, niet meer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

     

Pagina's