Rechtbank eerste aanleg Leuven

Openingsuren


Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Leuven

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Griffies

 • 016 214 058
 • 016 214 075
 • 016 21 40 11
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 30
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 54
 • 016 21 40 75
 • 016 21 40 97
 • 016 21 40 94
 • 016 21 45 03
 • 016 21 40 46
 • 016 21 40 69
 • 016 21 40 81
 • 016 21 40 57
 • 016 21 40 75

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de lokale pagina’s van deze website voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

De rechtbank van eerste aanleg Leuven valt samen met de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het gerechtelijk arrondissement Leuven omvat de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, Leuven 1 tot 3 en Tienen.

Dit is vrij uniek.  Sedert de wet op de hervorming van het gerechtelijk landschap (Wet van 1 december 2013) werd een nieuwe territoriale structuur van de rechtbanken van eerste aanleg ingevoerd: 27 rechtbanken werden geconcentreerd tot 12 tot op het niveau van de administratieve provincies. De voorheen bestaande rechtbanken van eerste aanleg werden ‘afdelingen’ van de geconcentreerde rechtbanken van eerste aanleg. Dit is echter niet zo voor de rechtbanken van eerste aanleg in Brabant (Leuven, Nederlandstalig Brussel, Franstalig Brussel en Nijvel). Deze rechtbanken zijn op zichzelf  blijven bestaan.  Leuven heeft aldus  geen territoriaal verspreide afdelingen.

Op deze website kunt u praktische informatie vinden over de organisatie en werking van onze rechtbank. Wanneer een zaak waarin u partij bent aanhangig is gemaakt bij de rechtbank, kunt u zelf nagaan wanneer uw zaak zal worden gepleit, en wanneer er een uitspraak zal zijn onder de rubriek ‘uw dossier’. U vindt er onder meer ook enkele nuttige formulieren, zoals een overzicht van documenten die de rechtbank nodig heeft om te onderzoeken of u aanspraak kunt maken op kosteloze juridische bijstand.

Wist u trouwens dat de rechtbank u ook kan helpen om in burgerlijke en familiezaken een minnelijke oplossing te bereiken? U kunt daartoe een eenvoudige brief sturen naar de griffie, met het verzoek om de partijen op te roepen in verzoening. 

Indien u nog meer informatie wenst over uw zaak of over de rechtbank die u niet terugvindt op de website, dan kunt u contact opnemen met de griffies waarvan de contactgegevens vermeld staan op de site. Vergeet wel niet dat de griffiers en hun medewerkers geen juridisch advies mogen verlenen. Daarvoor doet u het best een beroep op een advocaat.

Een bezoek aan de rechtbank is niet altijd een prettige belevenis. Ik hoop echter dat de informatie op deze website u mee kan helpen om de weg te vinden naar een voor iedereen toegankelijke Justitie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De voorzitter

Actua

Overzicht van de vakantiezittingen

 

BURGERLIJKE RECHTBANK

inleidingen en beslag: 18 juli 2019 en 8 augustus 2019

kortgeding: 4 en 18 juli 2019

8 en 22 augustus 2019

 

JEUGDRECHTBANK

17 juli 2019 en 14 augustus 2019

 

FAMILIERECHTBANK

voorlopige maatregelen, echtscheiding, hoger beroep tegen bewindvoering en gedwongen opname

3, 10, 17 en 24 juli 2019

7, 14, 21 en 28 augustus 2019

 

CORRECTIONELE RECHTBANK

4, 9, 16, 18, 23 en 25 juli 2019

1, 6, 8, 13, 16, 27 en 29 augustus 2019

hoger beroepen: 11 juli 2019 en 22 augustus 2019

 

Renovatiewerken aan het gerechtsgebouw

Tijdens de zomer van 2018 zijn belangrijke renovatiewerken gestart aan het gerechtsgebouw. Een groot deel van het gebouw dateert van 1930 en is toe aan een grondige renovatiebeurt, onder meer om tegemoet te komen aan de moderne isolatievereisten. De geplande totale duur van de werken is 280 werkdagen.

De volgende werken zijn gepland:

- Gevelrestauratie;

- Dakwerken en renovatie van dakkapellen;

- Buitenschrijnwerkerij (buitenvensters en omkasting);

- Verwijderen van de oude lift in de grote toegangshal;

- Herinrichting van de oude lift naar kleine bergingen en inrichting trap naar zolder met platformlift;

- Nieuwe tourniquet en tochtsas;

- Renovatie lichtkoepel boven de grote hal (tweede verdieping).

Op 8/8 ging de werfinrichting van start, waarbij stellingen werden geplaatst rond het gebouw.

Vanaf 20 augstus wordt gewerkt aan de oude lift.

Vanaf 11 oktober 2018 worden de buitenvensters vervangen. De aannemer begint  aan de de zijde van het Margarethaplein. Daarna komen de zittingszalen aan de zijde van het Smoldersplein aan de beurt. Aan elke zijde wordt telkens van boven naar onder gewerkt. Per verdieping en zijde wordt een deel van de ruimtes daardoor onbruikbaar voor een geschatte duur van telkens vijf weken. Telkens zullen er daarom verhuisbewegingen per zone naar uitwijkzones plaatsvinden.

De werken zullen bijgevolg onvermijdelijk enige hinder met zich meebrengen voor de gebruikers van het gebouw. Via deze rubriek op de website zal de rechtbank u tijdig op de hoogte houden over wijzigingen in het gebruik van zittingszalen en de verhuizing van de griffies.

Protocollen tussen de balie en de magistratuur

De balie en de magistratuur van het gerechtelijk arrondissement Leuven hebben nieuwe protocollen gesloten voor de behandeling van zaken in de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de familie- en de jeugdrechtbank. Deze nieuwe protocollen zullen toegepast worden vanaf 1 september 2018. De protocollen zijn beschikbaar op deze website onder de rubriek 'voorstelling - info'.

Kopie van vonnissen in strafzaken

In strafzaken krijgen de partijen niet automatisch een kopie van het vonnis toegestuurd. Partijen kunnen wel een kopie opvragen van het vonnis per e-mail. De partijen die aanwezig zijn tijdens de behandeling van de zaak, kunnen daartoe tijdens de zitting hun e-mailadres doorgeven aan de griffier. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier in te vullen dat u terugvindt in de rubriek 'inlichtingen - procedures' op deze website.

Inzage en kopiëren van een strafdossier

Tot voor kort bestonden er tussen de verschillende rechtbanken uiteenlopende gebruiken inzake de inzage en de mogelijheid van het kopiëren van een strafdossier. Het College van hoven en rechtbanken heeft daarover richtlijnen opgesteld, die de rechtbank van eerste aanleg te Leuven zal naleven. U vindt het 'bericht' dat het College daarover heeft opgesteld als bijlage.

Neerleggen van stukken bij de rechtbank: nuttige tips om niets te vergeten

In sommige zaken gebeurt het wel eens dat partijen belangrijke documenten vergeten toe te voegen aan hun stukkenbundels. Procedures duren daarom soms langer dan nodig. Daarom stelde de rechtbank enkele lijsten op op die partijen en hun raadslieden kunnen helpen om niets uit het oog te verliezen.  Er werd een afzonderlijke checklist opgesteld voor de vordering van onderhoudsbijdragen, voor het verkrijgen van rechtsbijstand, voor bouwzaken en voor beslagzaken. U kunt deze documenten raadplegen in de rubriek 'formulieren' op deze website.

Inlichtingen

Alternatieve geschillenbeslechting

Voor meer informatie over bemiddeling kunt u terecht op de volgende website: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/bemiddeling

Griffies

Griffies

 • 016 214 058
 • 016 214 075
 • 016 21 40 11
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 30
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 54
 • 016 21 40 75
 • 016 21 40 97
 • 016 21 40 94
 • 016 21 45 03
 • 016 21 40 46
 • 016 21 40 69
 • 016 21 40 81
 • 016 21 40 57
 • 016 21 40 75

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in bouwzaken
Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in strafzaken
Document PDF Word Excel Info
Formulier voor wie zich burgerlijke partij wenst te stellen bij de correctionele zitting
Document PDF Word Excel Info
Model met grieven voor wie hoger beroep wenst in te stellen in strafzaken
Document PDF Word Excel Info
Model minnelijke regeling conclusietermijnen art. 747 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de formulering van een vordering van buitengewone kosten in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de omschrijving van verblijfsregeling in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Welke documenten heb ik nodig om rechtsbijstand te verkrijgen
Document PDF Word Excel Info
College van de Hoven en Rechtbanken - Update Coronavirus
Brief aan stafhouder
MAATREGELEN REA LEUVEN - Versie 15 mei 2020
RICHTLIJNEN
Document PDF Word Excel Info
Welke stukken heb ik nodig om de betaling van onderhoudsgelden te vorderen?

Sitemap