01

Dienst rechtspersonen en vzw’s, Britse Tweedelegerlaan 148, 1190 Vorst  - tel. 02 348 96 80

lees meer lees minder
02

De rollen van kamer 1 (inleidingen), kamer 1bis (schikkingskamer en korte debatten) en van de zitting zoals in kort geding: zie submenu "zittingsrollen" onder de tab "inlichtingen". 

Afspraken met de balie: zie rubriek "afsprakennota's" onder de tab "organisatie"

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

 • klik op "alle contactgegevens" voor de (e-mail)adressen
 • 02 508 63 20 (Hoofdzetel)
 • 02 348 96 80 (Dienst van de rechtspersonen - Vorst)
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Hoofdzetel
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Dienst van de rechtspersonen en VZW's

Griffies

 • 02 557 76 39
 • 02 557 76 75
 • 02 508 63 20

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

 

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

 • - klik op "alle contactgegevens" voor de (e-mail)adressen
 • 02 508 63 20 (Hoofdzetel)
 • 02 348 96 80 (Dienst van de rechtspersonen - Vorst)
Voorstelling

Welkom

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel is nog een jonge rechtbank: ze werd opgericht bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op 30 maart 2014, en komt – samen met de eveneens nieuwe Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel – in de plaats van de vroegere tweetalige rechtbank van koophandel.

De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet legt het kader van de rechtbank vast (B.St. 31 januari 2014).

De rechtbank wordt, volgens het officiële kader, samengesteld uit 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 9 rechters, 8 plaatsvervangende rechters, 1 hoofdgriffier, 1 griffier-hoofd van dienst en 11 griffiers. De griffie telt ook assistenten en medewerkers die administratieve ondersteuning verlenen.

Eén plaats van rechter wordt structureel niet ingevuld (art. 65 van de wet van 6 januari 2014: er moet een gelijke opgang gemaakt worden met Franstalige plaatsen, vanaf een zekere invullingsgraad van de kaders).

Op 26 mei 2020 werd mevrouw Anouk Devenyns voorzitter, voor een periode van 5 jaar.

De heer Kurt Provez is hoofdgriffier.

De rechtbank telt vandaag ook 101 rechters in ondernemingszaken, die geen beroepsrechters zijn, maar die uit de praktijk komen. De rechters in ondernemingszaken hebben één voorzitter van de rechters in ondernemingszaken gekozen. Deze staat de voorzitter van de rechtbank bij voor het beheer van de rechtbank.

U vindt hier een schema van de zittingen: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/fil….

Laatste update van deze rubriek: 3 november 2020.

Gebouw

Het gebouw van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank ligt aan het Louizaplein dat uitgeeft op de Louizalaan, een belangrijke winkelstraat in Brussel. Vlakbij ligt het Poelaertplein, het grootste plein van de stad Brussel. Hier staat het imposante Justitiepaleis. De unieke ligging van het plein biedt een prachtig panorama over de Brusselse benedenstad en de gemeenten Molenbeek, Koekelberg en Laken. Vlakbij ligt de Zavel, het historisch hart van Brussel met veel restaurants en terrasjes. Hier ligt ook het Egmontpark, een verborgen parkje waar het bij mooi weer gezellig toeven is.  De publieke lift aan het Poelaertplein daalt naar de Marollen. Een oude volksbuurt waar dagelijks een rommel-en brocantemarkt plaatsvindt.

Info

Dienst van de rechtspersonen en VZW's: meer info

Klachten

Voorzitter van de rechtbank

Waterloolaan 70

1000 Brussel

 

Zie ook: Hoge Raad voor de Justitie: http://www.csj.be/nl

Organisatie

Reglementen

Schema van de zittingen

Bijlagen

Bereikbaarheid

Denk aan het milieu en neem het openbaar vervoer. Het gerechtsgebouw ligt vlakbij de halte 'LOUIZA' (metro, bus en tram).

Inlichtingen

Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

Tarieven en termijn publicatie akten

Bijlagen

Post voor een onderneming die u niet kent

Griffies

Griffies

 • 02 557 76 39
 • 02 557 76 75
 • 02 508 63 20

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

 

Nieuws

Onze rechtbank heeft een nieuw bijzonder reglement.

U kan het hier raadplegen: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/fil…

 

 

 

Onderneming in moeilijkheden? Denk ook aan de ondernemingsbemiddelaar. Zie https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/for…

Voor de Brusselse ondernemingen is er nu ook steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://1819.brussels/nl/blog/makkelijkere-toegang-tot-de-procedure-van…

 

Nieuwe leidraad (update) voor de inleidingszitting

Bijlagen

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Codes toe te dienen bij inleiding

Demofilm & Geleide rondrit

Document PDF Word Excel Info
E-Deposit
Document PDF Word Excel Info
Modeldagvaarding Facturen
Document PDF Word Excel Info
kostenstaat verplaatsingsvergoeding faillissement
kostenstaat vereffenaar
kostenstaat deurwaarder
kostenstaat curator
Document PDF Word Excel Info
Neerlegging stukken art. 756 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 747 §1 en §2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 750 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 803 - 19§3 - 735§2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Verzoek tot aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar

Sitemap