inleiden procedure - aanwezigheid op een zitting

1.
Bezoekers in het gerechtsgebouw volgen de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of door affiches worden aangegeven.

2.
Nieuwe zaken kunnen ingeleid worden op de wijze voorzien door het Gerechtelijk Wetboek of via e-Deposit
 met gebruik van daartoe gecreëerde A.R. nr. “1970/70/A”. De medewerkers van de griffie zullen vervolgens aan deze inleidende akte een definitief rolnummer geven dat u zal meegedeeld worden. Inleidende akten voor procedures waarbij de bijdrage van 24 euro aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand verschuldigd is, worden op de algemene rol ingeschreven na ontvangst van de betaling van dit bedrag. Deze bijdrage kan u overmaken op het rekeningnummer BE63 6792 0090 7208.

Brieven, stukken en conclusies kunnen overgemaakt worden per e-Deposit, per post of via de brievenbus aan de Vaartstraat 5 te 3000 Leuven.

e-Deposit: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

3.
Informatie voor wie opgeroepen is en niet wordt bijgestaan door een advocaat of syndicaal afgevaardigde:

- Indien u uw standpunt wil toelichten moet u aanwezig zijn op de zitting. Indien u niet aanwezig bent  kan een verstekvonnis tegen u gevorderd en uitgesproken worden. Kan u niet aanwezig zijn door ziekte contacteer dan vooraf de rechtbank en maak uw medisch attest over via e-deposit of mail.

 - Collectieve schuldenregeling: de zitting gaat door in zaal 8 op de 2e verdieping, ingang langs het  Smoldersplein ( grote ingang, oud gebouw). Kom op het tijdstip dat is vermeld op uw oproeping of dat op de vorige zitting werd meegedeeld. 

4.
U kan de griffie contacteren tijdens de normale openingsuren: 8.30u-12.30u en 13.30u-16u.

Griffie: tel. 016/21.46.72,  Arbeidsrechtbank.Leuven.Griffie@just.fgov.be

Griffie CSR:  tel. 016/21.46.68  Arbeidsrechtbank.Leuven.Csr@just.fgov.be

Arbeidsauditoraat: auditoraat.leuven@just.fgov.be 

De griffie is zonder afspraak toegankelijk tijdens de openingsuren.

U kan betalen met Bancontact.