Eerste arrest over onderschepte SKY ECC communicatie

29/08/2023

Bij arrest van 14 juni 2023 heeft het hof van beroep te Antwerpen uitspraak gedaan in het eerste ‘SKY ECC-dossier’ dat in hoger beroep werd behandeld in Antwerpen.

Het hof heeft alle opgeworpen procedure-argumenten met betrekking tot de onderschepte en ontsleutelde SKY ECC-berichten op gemotiveerde wijze verworpen.

De 2 beklaagden die in eerste aanleg waren vrijgesproken wegens het ontbreken van een aantal cruciale bewijsstukken in het dossier, werden – na voeging van deze ontbrekende stukken in hoger beroep – veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 10 jaar en tot een geldboete van 200.000 euro.

De 2 beklaagden beschikten als leiders van de criminele organisatie binnen de Antwerpse haven over een netwerk van niet nader geïdentificeerde havenmedewerkers, die zij ten allen tijde konden inzetten voor het uithalen van grote hoeveelheden cocaïne uit containers.

Het integrale arrest is hieronder te lezen, en blijft – anders dan gebruikelijk – op de website van het hof van beroep staan, zodat er gemakkelijker naar verwezen kan worden in nota’s en conclusies.