Euro Shoe Group NV (Bristol)

07/06/2024

Hier kan u het persbericht terugvinden i.v.m. de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag voor de onderneming NV Euro Shoe Group (‘Bristol’).