Leidraad digitale communicatie

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met de digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie arr. Antwerpen" kan u hier raadplegen.