Overtuigingsstukken neerleggen

Om uw stukkenbundel in PDF te uploaden, maakt u gebruik van e-Deposit (liefst in zo weinig mogelijk afzonderlijke bestanden).

Om stukken neer te leggen die niet als PDF kunnen worden omgezet (bijvoorbeeld audio- of videobestanden), maakt u gebruik van JustSendIt. Neem contact op met de griffie (van de rollen) van de betrokken afdeling, die u de nodige instructies zal geven of u in verbinding zal stellen met de zittingsgriffier van de pleitkamer.