Lijst ambtshalve weglatingen 2022.

07/11/2022

In iedere afdeling van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen zal er in december een zitting van de ambtshalve weglatingen plaatsvinden.
Om de exacte datum per afdeling te kennen, gaat u naar de gewenste afdeling waar u de nota hieromtrent kan raadplegen.