Nieuw bijzonder reglement ondernemingsrechtbank Leuven

08/11/2022

Bij beschikking van 8 november 2022 (art. 88 Ger. W.) werd een nieuw bijzonder reglement vastgesteld voor de ondernemingsrechtbank Leuven.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023.