Persbericht - Ex-budgetbeheerder OCMW Kruibeke veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel wegens misbruik van vertrouwen

19/03/2024

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afdeling Dendermonde) heeft een voormalige budgetbeheerder van het OCMW Kruibeke veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf (waarvan geheel met uitstel voor een periode van 5 jaar) en een effectieve geldboete van 4.000 euro voor misbruik van vertrouwen en manipulatie van informaticagegevens om onrechtmatig economisch voordeel te verwerven. De beklaagde gebruikte geld van OCMW-klanten voor persoonlijke aankopen of stortte bedragen op eigen bankrekeningen. Het totale fraudebedrag werd door de rechtbank vastgelegd op 70.560 euro. Aan een van de slachtoffers moet de beklaagde 13.183,73 euro betalen.

De feiten

De beklaagde werkte als budgetbeheerder bij het OCMW Kruibeke. Een budgetbeheerder ondersteunt mensen die door omstandigheden hun inkomsten en betalingen niet zelf kunnen beheren. Zo beschikt een budgetbeheerder vaak over een volmacht op de bankrekeningen om vaste kosten (water, gas elektriciteit, huur,…) te kunnen betalen. Het gaat hierbij vaak om mensen in kansarmoede of kansarme situaties.

De beklaagde was sinds 2003 budgetbeheerder voor een OCMW-klant. Na een klacht van de dochter van die klant bleek dat de beklaagde jarenlang fraudeleuze betalingen en overschrijvingen had verricht via de rekening van de klant. Zo gebruikte de beklaagde gelden voor onder andere de aankoop van kledij, schoenen en decoratie voor eigen gebruik.

Bij nader onderzoek door Audit Vlaanderen bleek dat de beklaagde vanuit haar functie als budgetbeheerder bij het OCMW Kruibeke ook in andere dossiers had gefraudeerd door geld van OCMW-klanten te gebruiken voor eigen gewin. Daarnaast stortte de beklaagde ook gelden op haar persoonlijke rekeningen. De rechtbank weerhield in totaal een bedrag van 70.560,75 euro.

Eén van de OCMW-klanten en het OCMW Kruibeke hebben zich burgerlijke partij gesteld.

De beklaagde gaf de feiten meteen toe. Ze wist dat ze iets fout deed, maar ze had het over een te grote drang die sterker was dan haarzelf. De beklaagde toonde zich bereid om de geleden schade te vergoeden. Ze ging ook enkele jaren in therapie en zocht psychologische begeleiding.

Strafmaat

De rechtbank heeft de beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan geheel met uitstel voor een periode van 5 jaar en een effectieve geldboete van 4.000 euro. Concreet hoeft de beklaagde dus geen gevangenisstraf uit te zitten.

Aan de burgerlijke partij moet de beklaagde in totaal 13.183,73 euro betalen (waarvan 1.000 euro morele schadevergoeding). Aan het OCMW Kruibeke moet de beklaagde 1 euro provisionele schadevergoeding betalen, zoals door het OCMW werd gevorderd.

De rechtbank beoordeelde de feiten als zeer ernstig, gelet op de schending van het vertrouwen van mensen in kansarmoede. Bij het bepalen van de strafmaat werd onder andere rekening gehouden met het blanco strafregister van de beklaagde.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij persattaché Peter Catthoor (peter.catthoor@just.fgov.be of 0474 21 50 91) of persrechter Sofie Van Ginderdeuren (sofie.vanginderdeuren@just.fgov.be of 0499 94 03 93).