Ex-boekhouder gevangenis Dendermonde veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel wegens verduistering en valsheid in geschriften

16/04/2024

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afdeling Dendermonde) heeft een voormalige boekhouder van de gevangenis van Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel en 4.000 euro boete (waarvan 2.000 euro met uitstel voor een periode van 3 jaar) wegens het verduisteren van openbare gelden en valsheid in geschriften. Concreet kocht de beklaagde goederen (boeken, strips, cd’s, dvd’s, lp’s, reisgidsen en elektronica) aan voor eigen gebruik met gelden die hij als boekhouder beheerde.

De feiten
De beklaagde werkte sinds 1999 als boekhouder in de gevangenis in Dendermonde. Op 30 augustus 2017 werd hij geschorst (onder meer omwille van disfuncties op boekhoudkundig vlak). Omdat beklaagde de schorsing onterecht vond, deed hij aangifte van onregelmatigheden ten opzichte van een leidinggevende. Die persoon werd na een gerechtelijk onderzoek buiten vervolging gesteld.

Datzelfde gerechtelijk onderzoek werd echter uitgebreid naar de beklaagde zelf, en dit voor feiten van verduistering en valsheid in geschriften. Concreet was er sprake van de aankoop van goederen voor eigen gebruik op kosten van de gevangenis.

Na een tuchtprocedure werd de beklaagde ontslagen als boekhouder van de gevangenis. Naar aanleiding van een huiszoeking bij de beklaagde begin 2021 werden verschillende aangekochte goederen aangetroffen. Bij ondervraging legde de beklaagde meerdere malen tegenstrijdige verklaringen af.

Uit het onderzoek bleek volgens de rechtbank dat de beklaagde een totaalbedrag van 1.798,22 euro heeft verduisterd. Het betrof de aankoop van diverse boeken (voornamelijk over het oude Egypte, Portugal en de rockgroep KISS), strips, cd’s, blu-ray dvd’s, reisgidsen, lp’s en elektronica.

Volgens de rechtbank bleek uit het dossier afdoende dat de beklaagde ook een bestellijst van Amazon had vervalst. Zo wou hij laten uitschijnen dat hij een aantal in beslag genomen goederen wel degelijk zelf had aangekocht en betaald.

Concrete beschuldigingen
De beklaagde moest zich voor de rechtbank verantwoorden wegens:

  • het verduisteren van openbare gelden, waarmee hij diverse goederen aankocht voor eigen gebruik.
  • valsheid in geschriften en gebruik ervan (vervalsen van een bestellijst van Amazon).

Strafmaat
De rechtbank heeft de beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel en een geldboete van 4.000 euro (waarvan 2.000 euro met uitstel voor een periode van 3 jaar). Daarnaast werden de aangetroffen goederen verbeurd verklaard.

De rechtbank beoordeelde de feiten als objectief ernstig, omdat de beklaagde een functie van openbaar ambtenaar uitoefende en hij gelden verduisterde van het ‘steunfonds voor gedetineerden’ en de ‘collectieve kantine’. Hieruit blijkt een gebrek aan respect voor maatschappelijke normen, en een asociale en egoïstische ingesteldheid.

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank onder meer rekening met het blanco strafverleden van de beklaagde en een beperkte schending van de redelijke termijn tussen het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer en de behandeling van de zaak ten gronde.