Verhuis naar de Britselei

21/12/2023

GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING

Hof van Beroep te Antwerpen

Arbeidshof te Antwerpen

Parket-Generaal bij het hof van beroep te Antwerpen

 

 

Betreft: Verhuis naar de Britselei

 

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de diensten van het hof van beroep, het Parket-Generaal en het arbeidshof verhuizen in de loop van de maanden juni en juli 2024, te beginnen vanaf 27 mei 2024.

 

Tijdens de verhuisperiode wordt onze dienstverlening als volgt aangepast:

                                                          

Week van 27 mei tot 31 mei: verhuis diensten KI – correctioneel – jeugd –Parket-generaal

 

Zittingen in de week 27 mei – 31 mei:

 • Burgerlijke zittingen (familie incl.) gaan nog door in de Waalse Kaai;
 • Correctionele zittingen gaan niet door (tenzij bijzondere beschikking van de eerste voorzitter, in voorkomend geval in de Waalse Kaai);
 • KI: zal in deze week slechts 3 zittingen kennen:
  • Maandag 27 mei: in de Waalse Kaai;
  • Donderdag 30 mei: in de Britselei;
  • Vrijdag 31 mei: in de Britselei.
 • Jeugd:   enkel spoedeisende jeugdzaken gaan door, in de Waalse Kaai.

 

Week van 3 juni tot 7 juni: verhuis diensten burgerlijk + algemene diensten + arbeidshof en Auditoraat-Generaal

 

Zittingen in de week 3 juni – 7 juni:

 • Burgerlijk zittingen(familie incl.) gaan niet door.
 • Correctionele zittingen gaan door in de Britselei
 • KI: zittingen gaan volgens normaal schema (Ma-Di-Do-Vr) door in de Britselei
 • Jeugd:   donderdagzitting in de  Britselei
 • Zittingen arbeidshof gaan door op de Waalse Kaai

 

Weken nadien: verhuis van  archieven + bibliotheek.

 

Zittingen vanaf 10 juni 2024: alle zittingen vanaf 10 juni 2024 gaan door in de Britselei volgens de gewone dienstregeling.

 

De officiële adreswijziging van onze diensten zal plaatsvinden op 10 JUNI 2024. Dat wil zeggen dat fysieke neerleggingen ter griffie geldig kunnen blijven gebeuren op het adres Waalse Kaai tot 09.06.2024, maar dat vanaf 10.06.2024 neerleggingen ter griffie nog enkel geldig kunnen gebeuren op het adres Britselei 55, 2000 Antwerpen. Digitale neerleggingen via e-deposit zijn altijd mogelijk. De nieuwe telefoonnummers worden bekend gemaakt van zodra ze zijn toebedeeld.

 

 

Rob Hobin,                                       Dirk Torfs,                                        Patrick Vandenbruwaene,

Eerste voorzitter                               Eerste voorzitter                              Procureur-Generaal