Neerleggen verzoekschriften, conclusies, stukken en brieven en inzage dossier

1. Neerleggen van conclusies, stukken en brieven:

  • bij voorkeur via e-deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login) Het neerleggen via e-deposit is gratis;
  • met de post;
  • stukken, vragen en brieven die per e-mail worden verstuurd, kunnen niet aanvaard worden als geldige neerlegging op de griffie en hieraan zal geen gevolg gegeven worden.

2. Aantekenen van hoger beroep met verzoekschrift:

Het verzoekschrift wordt bij voorkeur neergelegd via e-deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login). Dit verzoekschrift krijgt als nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt). U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 24 euro op volgende rekening:

  • Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006
  • Voor de afdeling Hasselt :  BE29 6792 0085 4664