Bijdrage Begrotingsfonds m.i.v. 01/10/2022 = 24 euro

Voor de zaken die volgens de burgerlijke rechtspleging worden behandeld, is voor elke gedinginleidende akte die op een van de rollen bedoeld in de artikelen 711 en 712 van het Gerechtelijk Wetboek wordt ingeschreven, op het ogenblik van die inschrijving, een bijdrage aan het Fonds verschuldigd, b

Afspraken balie - representatieve organisaties m.b.t. elektronische kennisgevingen/neerleggingen en zittingsmanagement

Mailadressen griffie afdeling Gent en griffie afdeling Brugge

Naast e-Deposit zijn er vanaf nu mailadressen voorhanden voor de griffie

Elektronisch neerleggen van procedurestukken en stukkenbundels

Elektronisch neerleggen van procedurestukken

Als u een stuk wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via e-deposit: