Uw dossier

Uw dossier bekijken van alle rechtscolleges - klik HIER

U (partij, advocaat, volmachtdrager) kan (en i.g.v. uurwijziging, daags nadat u hiervan bericht mocht ontvangen) op de websitehttps://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl  
-> tabblad  “Uw dossier” (https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl) - via het rolnummer opzoeken op welk tijdstip uw zaak effectief zal behandeld worden
-> wanneer u enkel zoekt via de optie “datum van de zitting” of via de “kamer” kan u ook zien welke pleitduur er voor uw zaak wordt voorzien.

Tenslotte kan u op de website ook een lijst raadplegen van de advocaten die tussenkomen in de zaken vastgesteld op die zittingsdatum.