Nieuwe aanpak bouwzaken vanaf 1 september 2022

27/07/2022

NIEUWE AANPAK VAN BOUWZAKEN VANAF 1 SEPTEMBER 2022: rechtstreekse inleidingen en verhoogde inzet op alternatieve oplossingstrajecten

27 juli 2022

 

De rechtbank streeft naar een kwalitatieve behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn aan een redelijke kostprijs. Het is daarom van belang om een zaak op de meest geschikte wijze te behandelen.

Te veel bouwzaken nemen pleitduur in, hoewel voor die zaken het gerechtelijk oplossingstraject niet het meest geschikte is. Het gevolg is dat er veel pleitduur wordt besteed aan zaken die anders kunnen worden opgelost waardoor andere zaken langer op behandeling moeten wachten.

De gerechtelijke procedure is het ultieme redmiddel. Dat betekent dat de partijen eerst daadwerkelijk moeten nagaan of hun geschil niet op een andere wijze kan worden opgelost. De rechtbank heeft vanuit de wet een pacificerende rol gekregen, naast die van conflictbeslechter.

De rechtbank wil voor de bouwzaken, die alsmaar toenemen, een redelijke doorlooptijd blijven garanderen en de expertise van de gespecialiseerde kamer blijven inzetten.

 

Daarom zullen vanaf 1 september 2022  de bouwzaken  rechtstreeks ingeleid worden voor de gespecialiseerde bouwkamer. Op de inleidingszitting vindt er een oriëntatiegesprek plaats om na te gaan welk oplossingstraject het meest efficiënte is, rekening houdend met de belangen van de partijen, de tijdsduur van het traject en de kostprijs ervan.

De inleidingszitting is niet langer een louter formele aangelegenheid.  De rechtbank verwacht dat de partijen in persoon aanwezig zijn, minstens dat de advocaat die hen vertegenwoordigt inhoudelijke kennis heeft van het dossier. Die inhoudelijke kennis moet de rechtbank toelaten om het geschikte oplossingstraject te bepalen. De rechtbank zal alle kansen bieden aan een minnelijke geschiloplossing via onder andere schikking of bemiddeling.

Ook de verdere behandeling van de zaak door de rechtbank wijzigt. De rechtbank voorziet een versneld traject voor onderzoeksmaatregelen en betwistingen die losstaan van de grond van de zaak. Voor andere betwistingen geldt het gewone gerechtelijk traject. Na het versneld traject kan de zaak ten gronde in staat worden gesteld via het gewone gerechtelijk traject.

 

De rechtbank stelt een leidraad ter beschikking die de partijen en hun advocaten meer duiding geeft over de nieuwe aanpak van bouwzaken.