Gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP)

18/04/2023

Wist je dat je aan de rechtbank een tijdelijke bescherming kan vragen wanneer de continuïteit van je onderneming bedreigd is? Dat kan via de gerechtelijke reorganisatieprocedure (kort: grp)!

De grp is bedoeld om de continuïteit te behouden. Ze laat je toe om een oplossing te vinden onder toezicht van de rechtbank. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • het minnelijk akkoord: akkoord tussen schuldenaar en 2 of meerdere schuldeisers
  • het collectief akkoord: de schuldenaar legt een reorganisatieplan voor aan de schuldeisers die hierover zullen stemmen
  • de overdracht onder gerechtelijk gezag: een deel of het geheel van de activiteiten van een onderneming worden overgedragen met tussenkomst van een gerechtsmandataris

De procedure is vertrouwelijk zolang de rechtbank het openingsvonnis niet heeft uitgesproken.

Tijdens de procedure ben je beschermd, dit wil zeggen dat je niet failliet verklaard kan worden en dat de uitvoering van gelegde beslagen opgeschort kan worden. Een bescherming duurt maximaal 6 maanden en kan eventueel verlengd worden tot maximaal 18 maanden.

Je kan zelf via het centraal register voor solvabiliteit (RegSol) digitaal een verzoek indienen waarna de zaak ingeleid wordt voor onze 3de kamer. De voorzitter van de rechtbank stelt een gedelegeerd rechter aan die tijdens de procedure toezicht houdt op het verloop van de procedure en verslag uitbrengt bij de rechtbank.