Dienstregeling NorB sept 2024 - feb 2025

21/06/2024

De komende maanden worden extra uitdagend voor onze rechtbank. Vanaf 1 september 2024 zal de personeelsbezetting van onze beroepsrechters en griffie terugvallen op afgerond 70%. Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen, kunnen we niet onbeperkt extra hooi op onze vork nemen. Daardoor zijn we genoodzaakt om, voorlopig voor de eerste zes maanden van het volgende gerechtelijk jaar, bijkomende zittingen te schorsen.

Hoe dan ook is de situatie tijdelijk en we doen het maximale om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.  

Vanaf 1 september 2024 schorsen we de volgende zittingen: 

  • de maandagzitting van de 5de kamer (momenteel enkel in de onpare weken); de dinsdagzittingen blijven doorgaan;
  • de zitting op de tweede maandag van de maand in de 12de kamer (schikkingskamer); de zitting op de laatste maandag van de maand gaat wel nog door;
  • de woensdagzitting van de 9de kamer in de pare weken; tijdens de onpare weken en op vrijdag blijven de zittingen doorgaan;
  • de zittingen van de 3de kamer (gerechtelijke reorganisatieprocedures) in de onpare weken; tijdens de pare weken blijven ze doorgaan.

Hier vinden jullie het geactualiseerd schema van onze zittingen voor de periode van september 2024 tot en met februari 2025.

We hebben gepuzzeld om de impact van de schorsingen zoveel mogelijk te beperken en we willen de collega’s alvast bedanken voor de extra inspanningen die ze de komende maanden nog zullen leveren. Dit was opnieuw een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing en we hopen op jullie begrip te kunnen rekenen.

De zaken die al vastgesteld stonden op een van deze zittingen, worden opnieuw vastgesteld en de partijen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Momenteel kunnen we zaken, na instaatstelling, vaststellen op gemiddeld 5 maanden (d.d. 13/06/2024). De maanden juli en augustus (gerechtelijk verlof) werden niet meegerekend.