Lijst ambtshalve weglatingen 2023.

07/11/2023

Hier kan u de nota "Ambtshalve weglatingen" voor de afdeling Tongeren raadplegen.