Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Bolivarplaats 20 bus 7 - 2000 Antwerpen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Openingsuren


De griffie is elke werkdag open van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.
U dient zich te wenden tot het gemeenschappelijk onthaal, de front-office van de griffies (wandelzaal, vleugel D).
Er worden enkel inlichtingen verstrekt, consult (advies) mag niet gegeven worden (art. 297 Ger.W.).
01

Controle ingang Vlinderpaleis Antwerpen

Bij het betreden van het gerechtsgebouw dient u een scanstraat te passeren.
Dagelijks worden hier een 1000-tal bezoekers gecontroleerd, met een piekmoment tussen 08.30u. en 10.00u.
Hou dus rekening met eventuele wachttijden.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20 bus 7
  2000 Antwerpen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Griffies

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Bolivarplaats 20 bus 7 - 2000 Antwerpen
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Voorstelling

Gebouw

Het 'Vlinderpaleis' aan de Bolivarplaats werd in het voorjaar van 2006 in gebruik genomen. U vindt hier informatie over het gebouw.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Via deze pagina  kan u opzoeken welke rechtbank / afdeling bevoegd is.

Bereikbaarheid

Te voet: het gerechtsgebouw ligt op wandelafstand van het historisch centrum/Groenplaats (ong. 25 min. via Nationalestraat en Volkstraat) en het station Antwerpen-Zuid (ong. 10 min).

Met de fiets: volg de gemarkeerde fietsroutes naar Antwerpen centrum. Via fietspad de Leien ten einde fietsen. Op de Bolivarplaats bevindt zich ook een Velo-station. Meer info via www.velo-antwerpen.be/

Met de trein: aankomst in Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem of Antwerpen-Zuid. Internationale treinen en de Thalys Parijs-Brussel-Amsterdam komen aan in Antwerpen-Centraal. Het station Antwerpen-Zuid ligt op wandelafstand van het gerechtsgebouw.

Met tram of bus: de Bolivarplaats is makkelijk te bereiken met tram en bus. Tramlijnen 4 en 12 hebben een halte voor het gerechtsgebouw. Voor meer informatie kan u beroep doen op de routeplanner van de vervoersmaatschappij De Lijn: www.delijn.be .

Met de auto:

Vanuit A12 Bergen op Zoom, vanuit E19 Breda-Amsterdam: volg afslag 1 Antwerpen-Centrum/Merksem Volg in Antwerpen de Scheldekaaien of de Leien tot in Antwerpen-Zuid

Vanuit E313 Keulen - Aken, Luik - Hasselt, vanuit E34 Turnhout - Eindhoven: volg de R1 Brugge/Gent/Brussel Neem de afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit A12 Brussel: volg Brugge/Gent/Antwerpen-Centrum In Antwerpen volg Hoboken/Singel/Schelde en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E19 Parijs-Brussel: neem afslag 5a Brugge/Gent/Breda/Luik Op de R1 neem afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E17 Lille-Kortrijk-Gent: neem afslag 5a A12 Boom/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid 

Parkeren kan op de parking (betalend) achter het gebouw; rij hiervoor de Bolivarplaats voorbij en neem na het benzinestation Total de eerste straat links.

 

Reglementen

Hier vindt u het bijzonder reglement van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Zittingen

Tenzij anders aangegeven vinden de zittingen plaats van 9u30 tot 12u30.

Hier kan u het wekelijks schema van de zittingen downloaden.

Inlichtingen

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 10 juni 2021.

 

Klachten

In verband met klachten kan u terecht bij de afdelingsvoorzitter, mevrouw Ann Van den Kerkhof, via orb.antwerpen.secr.voorz@just.fgov.be  of via 03 257 84 04.

Varia

Hieronder vindt u algemene informatie die niet onder één van de rubrieken hierboven past

 • rechtenstudenten die interesse hebben in een vrijwillige stage kunnen voor meer informatie contact opnemen met rechter Frederic Blockx via frederic.blockx@just.fgov.be (link sends e-mail) of op 03 257 84 10. De zittingen zijn openbaar dus om gewoon een zitting bij te wonen is geen toestemming noch aanmelding nodig! (Het is helaas niet mogelijk op voorhand informatie te geven over welke zittingen interessant zouden kunnen zijn. Op het schema van de zittingen vindt u welke kamer welke materie behandelt en in welke zittingszaal die zetelt.)
Custom 1

Openingen

Recent uitgesproken faillissementen
Hier vindt u een overzicht van de uitgesproken faillissementen van deze week.
Deze opsomming is louter informatief.
Voor de officiële publicaties van faillissementen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad
Voor eerder uitgesproken faillissementen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

 

Sluitingen

Recent gesloten faillissementen
Er werden recent geen sluitingen van faillissementen uitgesproken.

Voor de officiële publicaties van sluitingen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerdere sluitingen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

Griffies

Griffies

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Nieuws

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie" kan u hier raadplegen.

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op woensdag 8 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de  volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 8 november ter inzage beschikbaar op het Gemeenschappelijk Breed Onthaal.

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Antwerpen’
 • Rolnummer inbrengen
 • Indien de zaak staat vastgesteld op 8/12/2021 om 14.00 uur op de 1° kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Antwerpen’
 • Datum van de zitting ‘08/12/2021’
 • Kamer ‘01’

 

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie" kan u hier raadplegen.

Hier kan u een nota terugvinden omtrent het neerleggen van stukken in e-deposit door voor uw pdf-documenten gebruik te maken van PDFsam.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de procedures voor betalingsbevelen.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de formulieren voor geringe vorderingen.

Document PDF Word Excel Info
Leidraad EBB
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Leidraad EGV
Document PDF Word Excel Info
Model afrekening
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Document PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap