Machtiging tot verkoop van delen van de onderneming Makro Cash & Carry Belgium

07/12/2022

De 22ste kamer van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen, machtigde vandaag de gerechtsmandatarissen die werden aangesteld in de procedure van gerechtelijke reorganisatie van MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV om over te gaan tot verkoop van delen van de onderneming.

Er werd machtiging verleend om in te gaan op de gecombineerde biedingen van SLIGRO – FMS Belgium NV en de VZW Beheer Comm. VA  (gekend onder de handelsnaam Horeca Van Zon).

Het bod van SLIGRO – FMS Belgium NV heeft betrekking op alle Metro- vestigingen met uitzondering van deze van Antwerpen- Noord en houdt de bereidheid in om de vestiging van Evergem niet over te nemen waar de VZW Beheer Comm. VA een specifiek bod deed op deze ene vestiging.

De in de betrokken vestigingen werkzame personeelsleden worden luidens de beide biedingen overgenomen. SLIGRO – FMS Belgium NV heeft ook aangeboden het personeel werkzaam in de vestiging Antwerpen- Noord, mee over te nemen, althans indien zij dit wensen, alsook 100 werknemers van het support center.

Het bod SLIGRO – FMS Belgium NV bedraagt 47 miljoen euro te verhogen met 75 % van de netto- inkoopwaarde van de aanwezige voorraad.

Horeca Van Zon biedt 400.000 euro maar strekt zich niet uit tot de voorraad.

Als bijlage vindt u het volledige vonnis.