Zittingen

Alle zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw gesitueerd op het Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 LEUVEN.

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen (incl. vzw) zijn nog steeds mogelijk via Vaartstraat 5, 3000 LEUVEN.

Vanaf 01/09/22 zullen er enkele aanpassingen zijn aan het verwerkingsproces van de dienst rechtspersonenregister (RPR):