Zittingen

Alle zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw gesitueerd op het Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 LEUVEN.