Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge

afdeling van Politierechtbank West-Vlaanderen

Openingsuren


De griffie van de politierechtbank is open van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.
01

De politierechtbank Brugge oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee kantons Oostende, van de kantons Tielt en Torhout.

lees meer lees minder
02

Voor inlichtingen in verband met rijbewijzen, boetes, strafzaken: mail naar bovenstaand adres of bel 050/47 36 40.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge
afdeling van Politierechtbank West-Vlaanderen

Griffies

  • 050 47 36 70
  • 050 47 36 40

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge

afdeling van Politierechtbank West-Vlaanderen

Voorstelling

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank Brugge oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee kantons Oostende, van de kantons Tielt en Torhout.

Bereikbaarheid

Griffies - Secretariaat

Griffies - Secretariaat

  • 050 47 36 70
  • 050 47 36 40

Nieuws

  • Als administratief en juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen, onder de verantwoordelijkheid en onder supervisie van de griffier, werkt U mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers - in meer of mindere mate naargelang de complexiteit ervan - in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van zijn/haar (sub)afdeling.
  • Als aanspreekpunt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, beantwoordt U vragen van rechtszoekenden, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz. teneinde gefundeerde en rechtsgeldige informatie te verschaffen.
  • Als actor voor één of meerdere ondersteunende processen, staat U in voor hun kwaliteit teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een sectie van) de griffie.
  • Als kennisbeheerder ontwikkelt U en houdt U uw eigen expertise op peil teneinde het eigen functioneren te optimaliseren.

Voor meer info, bekijk de bijlage !

Sitemap