Factuur FOD Financiën

Iedereen die vanaf 01/02/2019 werd veroordeeld krijgt vanuit de FOD Financiën thans hiervoor een factuur.

Het is niet de rechtbank die deze schuld vordert.

Europees project “Voice of the Child”

In het kader van het Europees project “Voice of the Child” zal er op de inleidingszittingen AF10 van 12, 13 en 14 maart 2024 tijdens de zitting gefilmd worden.  
Dit beeldmateriaal zal enkel gebruikt worden voor de opleiding van rechters en voor beperkt academisch onderzoek.