Factuur FOD Financiën

Iedereen die vanaf 01/02/2019 werd veroordeeld krijgt vanuit de FOD Financiën thans hiervoor een factuur.

Het is niet de rechtbank die deze schuld vordert.