Aanvraag vonnis

Enkel voor de secties burgerlijk en familiaal.

U (advocaat inzake) kan een vonnis per mail aanvragen indien de uitspraak niet ouder is dan een maand.

 

Verplicht veld
Hoedanigheid
Aanvraag vonnis
vonnissen ouder dan een maand kan u bestellen bij de kopiedienst https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/bestelformulier-kopiedienst