Aanvraag inzagemoment

Enkel voor de secties burgerlijk en familiaal.

Om het inkijken van uw dossier aangenamer te maken en de social distance te kunnen respecteren dient u uw inzagemoment te reserveren.

Inzage kan nadien op het door de griffie bevestigde moment aan het gemeenschappelijk onthaal.

Verplicht veld
Hoedanigheid
(minstens 12u op voorhand)
Reden inzage