Aanvraag info gerechtelijk onderzoek

Gelieve er nota van te nemen dat onderstaand formulier gevoegd kan worden aan het rechtsplegingsdossier

Verplicht veld
Aanvrager
van
(Gelieve volledig in te vullen, bij ontbrekende info zal uw vraag niet behandeld worden)
Volgende info te bekomen (1)
cat.
(1) Duid aan wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk