Indexering bijdrage begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 oktober 2022 is de bijdrage voor het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand geïndexeerd van € 22 naar € 24. Betaling van de bijdrage bij neerlegging van het verzoekschrift kan op volgende rekeningnummers:

De zittingen

- U heeft geen advocaat: kom op het uur vermeld in uw oproeping.

- U heeft een advocaat: neem de dag voor de zitting contact op met uw advocaat.

- U bent advocaat:

De griffies

De griffies zijn fysiek toegankelijk zonder voorafgaande afspraak. Voor de deur van elke griffie is er een postbakje waar correspondentie in kan worden gelegd.

Telefonische gegevens zijn per afdeling in onderstaande weblinks terug te vinden.