Verschillende beklaagden veroordeeld voor mensensmokkel door middel van schijnhuwelijken

05/06/2024

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge heeft verschillende beklaagden veroordeeld voor mensensmokkel en/of hun rol in een criminele organisatie waarbij met valse huwelijksaktes schijnhuwelijken werden georganiseerd om frauduleus verblijfsrecht te bekomen. De leider van de organisatie werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete van 192 000 euro. Daarnaast werd voor hem een bedrag van 200 000 euro verbeurd verklaard, samen met een huis, een magazijn en een kantoorgebouw.

Feiten
In de periode van 15 oktober 2012 tot en met 15 januari 2019 vonden feiten van mensensmokkel op aanzienlijke schaal plaats waarbij schijnhuwelijken werden georganiseerd tussen voornamelijk Portugese vrouwen en Pakistaanse mannen. Er werd gebruikt gemaakt van valse huwelijksaktes. Het doel was om de Pakistaanse mannen op die manier aan geldige Belgische verblijfsdocumenten te helpen. Er werden woekerprijzen gevraagd van de slachtoffers en eens zij in België waren moesten zij werken voor de organisatie. De slachtoffers werden ingezet op markten, om kledij te verkopen. Zij werden ingeschreven in vennootschappen, zogezegd als aandeelhouders en zelfstandigen. De kledij die zij op de markten moesten verkopen, was verplicht af te nemen van de organisatie. Op die manier werd nog bijkomende schuld gecreëerd in hoofde van de slachtoffers. De organisatie zelf werd hierdoor nog rijker.

De Pakistanen werden ingeschreven op verschillende adressen, eigendom van de leider van de organisatie, de eerste beklaagde. Ook de vennootschappen die opgericht werden om de personen een zogenaamd legaal inkomen te verschaffen, bleken meestal gevestigd op deze adressen.

Voor het opzetten van dergelijke constructie van schijnhuwelijk werd tussen de 7 000 euro en 30 000 euro gevraagd.

De organisatie opereerde daarbij supranationaal, in België, Portugal en Pakistan.

Tenlasteleggingen
Tweeëntwintig beklaagden moesten zich verantwoorden voor diverse misdrijven. Concreet ging het om mensensmokkel, leidend persoon zijn van een criminele organisatie, deel uitmaken van een criminele organisatie, valsheid in informatica en gebruik ervan. Eén beklaagde werd ook beschuldigd van het bezit en de verspreiding van beelden van seksueel misbruik.

Strafmaat
De rechtbank beoordeelde de feiten als zeer ernstig. De handelswijze van verschillende beklaagden ontwricht de samenleving. Het getuigt van minachting voor onze wetten en reglementen en het welzijn van de slachtoffers van mensensmokkel. Verschillende beklaagden handelden louter met het oog op groot geldgewin ten koste van zeer kwetsbare personen.

Er was evenwel een tijdsverloop van vijf jaar sinds het einde van de feiten, zodat de rechtbank waar nodig rekening hield met de overschrijding van de redelijke termijn.

De leider van de criminele organisatie, de eerste beklaagde, is ook schuldig aan mensensmokkel en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van 192 000 euro. De beklaagde wordt ook voor 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Daarnaast wordt een bedrag van 200 000 euro verbeurd verklaard, samen met een woning, een magazijn en een kantoorgebouw.

Een tweede spilfiguur in de organisatie, tweede beklaagde, neef van de eerste beklaagde, is ook schuldig aan mensensmokkel en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 136 000 euro. Voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel misbruik krijgt hij een gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 4 000 euro. De beklaagde wordt ook voor 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

Een derde spilfiguur in de organisatie, derde beklaagde, neef van de eerste beklaagde, is ook schuldig aan mensensmokkel en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en een boete van 80 000 euro. De beklaagde wordt ook voor 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De contactpersoon van de criminele organisatie in Portugal, die eveneens meisjes rekruteerde in Portugal en zorgde voor valse huwelijksaktes, zevende beklaagde, is ook schuldig aan mensensmokkel en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en een boete van 136 000 euro. De beklaagde wordt ook voor 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De vierde beklaagde maakte deel uit van de criminele organisatie, is schuldig aan mensensmokkel en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 16 000 euro. De beklaagde wordt ook voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De vijfde beklaagde was betrokken bij de mensensmokkel en maakte deel uit van de criminele organisatie. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, gedeeltelijk met uitstel, en een boete van 40 000 euro, eveneens gedeeltelijk met uitstel. De beklaagde wordt ook voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De achtste beklaagde was betrokken bij de mensensmokkel en maakte deel uit van de criminele organisatie. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, gedeeltelijk met uitstel, en een boete van 8 000 euro, eveneens gedeeltelijk met uitstel. De beklaagde wordt ook voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

Bij vier beklaagden die enkel deel uitmaakten van de criminele organisatie (bijvoorbeeld door het ten dienste stellen van een vennootschap) werd onder meer door het verstrijken van de redelijke termijn de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken. Ook een beklaagde die wetens en willens een schijnhuwelijk aanging, werd louter schuldig verklaard.

Tien beklaagden werden vrijgesproken (waaronder de boekhouder, negende beklaagde, en negen personen die gebruik hebben gemaakt van de valse huwelijksakte maar door de rechtbank als slachtoffer worden beschouwd zodat het noodzakelijke moreel element voor het misdrijf niet aanwezig is).