Brief van de federale overheidsdient Financien i.v.m. rolrecht