Steunpunt bewindvoering

Leuven stapt mee in het verhaal van de website Steunpunt bewindvoering.

Griffies open op afspraak

Op 1 februari 2022 werd er door het Directiecomité beslist dat alle griffies van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven tijdelijk enkel op afspraak zullen werken, met als doel de dienstverlening te kunnen blijven verze

Digitalisering inzake bewind: CRBP vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen (in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen.