Politierechtbank en vredegerechten Oost-Vlaanderen - artikel 730§2 van het Gerechtelijk Wetboek - Dossiers weglating van de rol - Openbaar maken lijsten dossiers & zittingsdata

10/11/2022

 

Beste

Artikel 730§2 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een jaarlijkse evaluatie van zaken die hangende zijn op de algemene rol.

Zaken die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet, worden ter inzage bekendgemaakt bij de zittingszaal of ter griffie.

Als aanvullende bekendmaking kunt u reeds digitaal voor de afdelingen van de politierechtbank en de kantons van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen een lijst terugvinden van alle zaken die overeenkomstig voornoemd artikel van het Gerechtelijk Wetboek op een openbare terechtzitting in december 2022 zullen worden opgeroepen. De datum van de openbare terechtzitting wordt in het overzicht en bij elk(e) afdeling/kanton vermeld.

Klik voor het raadplegen van de lijst op één van de navolgende linken:

Alle zaken waarvoor naar aanleiding van deze bekendmaking voor aanvang de betreffende openbare terechtzitting geen verzoek tot handhaving wordt meegedeeld, worden vervolgens ambtshalve weggelaten van de rol.

Hebt u vragen?

Klik hier en navigeer door naar de desbetreffende afdeling.

Klik hier en navigeer door naar het desbetreffende kanton.

Het beleidsteam

Vredegerechten en politierechtbank Oost-Vlaanderen.