Digitalisering inzake bewindvoering: Het centraal register voor de bescherming van personen (CRBP) treedt in werking op 1 juni 2021.

  • KIOSK-PC: Waar? Hoe? Wie? Lees HIER de flyer na.