Vredegerechten Antwerpen

Openingsuren


Behoudens andersluidende bepaling zijn de griffies van de hoven en rechtbanken voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 08.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.00 uur.
01

Dit is het gemeenschappelijk gedeelte van de 23 vredegerechten van het arrondissement Antwerpen. Onderaan vindt U de adressen van de afzonderlijke vredegerechten.

lees meer lees minder
02

Vanaf 1 december 2019 gelden de nieuwe kantongrenzen - Klik hier.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerechten Antwerpen

Kantons

Vredegerecht Antwerpen 1
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 2
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 3
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 4
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 5
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 6
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 7
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Boom
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Brasschaat
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Deurne
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht eerste kanton Mol-Geel
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht eerste kanton Turnhout
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Heist-op-en-Berg
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Kapellen
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Kontich
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Lier
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Mechelen
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Merksem
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht tweede kanton Mol-Geel
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht tweede kanton Turnhout
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Westerlo
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Willebroek
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Zandhoven
Vredegerechten Antwerpen

Vredegerechten Antwerpen

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de Vredegerechten van het arrondissement Antwerpen.(Provincie Antwerpen)

De adressen evenals andere specifieke informatie van de vredegerechten kan U terugvinden op hun webpagina.

Onder de rubriek organisatie vindt U een link om uit te zoeken in welk kanton u woont of gevestigd bent, informatie over de openingsuren en het algemeen reglement van de vredegerechten en politierechtbank Antwerpen.

Onder de rubriek inlichtingen vindt U informatie over het verloop van enkele procedures en een suggestie- en klachtenformulier.

Onder de rubriek formulieren vindt U blanco documenten die U kunnen helpen bij het instellen of voeren van een procedure.

Beleid

De 25 vredegerechten zijn een onderdeel van "de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen".

Dit grote korps (25 vredegerechten en een politierechtbank met 3 afdelingen, 26 vrederechters en 19 rechters in de politierechtbank) wordt geleid door een Voorzitter die in haar beleid wordt bijgestaan door een ondervoorzitter en een hoofdgriffier.

Voorzitter, ondervoorzitter en hoofdgriffier vormen samen het directiecomité.

Disclaimer

Deze webstek werd opgestart met als doel de rechtzoekende op eenvoudige en duidelijke wijze wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

Dit betekent echter niet dat u zich tot het vredegerecht kunt wenden indien u juridisch advies wenst te bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel bij wet (art. 297 Ger. W.) verboden juridisch advies te verstrekken. Indien u hieromtrent toch correcte info wenst te bekomen richt u zich best tot een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder...

Op 21 oktober 2002 antwoordde de Minister van Justitie op een parlementaire vraag dat het ter beschikking stellen van blanco verzoekschriften niet valt onder het verboden consult uit art. 297 Ger.W.
 

Op de site worden enkele formulieren ter beschikking gesteld die als voorbeeld kunnen dienen.

Het gebruik ervan geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

Bij neerlegging op de griffie dienen ze de originele handtekening te dragen.

De wetgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een actuele volledigheid ter zake kan dan ook niet gegarandeerd worden.

Deze webstek is steeds voor wijzigingen vatbaar. Nuttige tips zijn altijd welkom.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is, klik hier

De volledige gebiedsomschrijving per kanton voor de vredegerechten Antwerpen vindt u ook hier (blz. 116544-116546)

Reglementen

Hieronder vindt U in PDF-formaat het bijzonder reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen.

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 september 2015.

Hieronder vindt u in PDF-formaat het bijzonder reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen.

Dit reglement treedt in werking op 5 februari 2018.

Nieuws

Overzicht zittingen vakantieperiode (juli-augustus) 2021

Bijzonder reglement van 8 december 2020

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Beginverslag bewind goederen
Beginverslag bewind personen
Jaarverslag bewind goederen
Jaarverslag bewind personen
Omstandige geneeskundige verklaring bewind
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Document PDF Word Excel Info
Overeenkomst tussen partijen over conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift huur
Document PDF Word Excel Info
Verzoek minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Volmacht

Sitemap

Beste,

Teneinde de website van hoven en rechtbanken te verbeteren, lanceren wij een kleine enquête om uw mening en suggesties voor verbetering te kennen.

Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête