Vredegerechten Antwerpen

Openingsuren

Behoudens andersluidende bepaling zijn de griffies van de hoven en rechtbanken voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 08.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.00 uur.
01

Dit is het gemeenschappelijk gedeelte van de 25 vredegerechten van het arrondissement Antwerpen. Onderaan vindt U de adressen van de afzonderlijke vredegerechten.

02

Vanaf 1 mei 2018 gelden de nieuwe kantongrenzen zoals omschreven bij artikel 29 van de wet van 25/12/2017 (B.S. 29/12/2017 - p. 116544). Klik hier.

03

Dit geldt enkel voor de kantons in oud regio Antwerpen en nog niet in de oud regio Turnhout. Voor Mechelen is er geen enkele wijziging.

Alle contactgegevens

Locatie

Vredegerechten Antwerpen

Kantons

Vredegerecht Antwerpen 1

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Antwerpen 2

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Antwerpen 3

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Antwerpen 4

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Antwerpen 5

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Antwerpen 6

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Antwerpen 7

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Arendonk

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Boom

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Brasschaat

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Deurne

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Geel

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Heist-op-en-Berg

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Hoogstraten

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Kapellen

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Kontich

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Lier

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Mechelen

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Merksem

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Mol

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Turnhout

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Westerlo

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Willebroek

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Zandhoven

Vredegerechten Antwerpen

Vredegerechten Antwerpen

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de Vredegerechten van het arrondissement Antwerpen.(Provincie Antwerpen)

De adressen evenals andere specifieke informatie van de vredegerechten kan U terugvinden op hun webpagina.

Onder de rubriek organisatie vindt U een link om uit te zoeken in welk kanton u woont of gevestigd bent, informatie over de openingsuren en het algemeen reglement van de vredegerechten en politierechtbank Antwerpen.

Onder de rubriek inlichtingen vindt U informatie over het verloop van enkele procedures en een suggestie- en klachtenformulier.

Onder de rubriek formulieren vindt U blanco documenten die U kunnen helpen bij het instellen of voeren van een procedure.

Beleid

De 25 vredegerechten zijn een onderdeel van "de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen".

Dit grote korps (25 vredegerechten en een politierechtbank met 3 afdelingen, 26 vrederechters en 19 rechters in de politierechtbank) wordt geleid door een Voorzitter die in haar beleid wordt bijgestaan door een ondervoorzitter en een hoofdgriffier.

Voorzitter, ondervoorzitter en hoofdgriffier vormen samen het directiecomité.

Disclaimer

Deze webstek werd opgestart met als doel de rechtzoekende op eenvoudige en duidelijke wijze wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

Dit betekent echter niet dat u zich tot het vredegerecht kunt wenden indien u juridisch advies wenst te bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel bij wet (art. 297 Ger. W.) verboden juridisch advies te verstrekken. Indien u hieromtrent toch correcte info wenst te bekomen richt u zich best tot een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder...

Op 21 oktober 2002 antwoordde de Minister van Justitie op een parlementaire vraag dat het ter beschikking stellen van blanco verzoekschriften niet valt onder het verboden consult uit art. 297 Ger.W.
 

Op de site worden enkele formulieren ter beschikking gesteld die als voorbeeld kunnen dienen.

Het gebruik ervan geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

Bij neerlegging op de griffie dienen ze de originele handtekening te dragen.

De wetgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een actuele volledigheid ter zake kan dan ook niet gegarandeerd worden.

Deze webstek is steeds voor wijzigingen vatbaar. Nuttige tips zijn altijd welkom.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is, klik hier

De volledige gebiedsomschrijving per kanton voor de vredegerechten Antwerpen vindt u ook hier (blz. 116544-116546)

Reglementen

Hieronder vindt U in PDF-formaat het bijzonder reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen.

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 september 2015.

Hieronder vindt u in PDF-formaat het bijzonder reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen.

Dit reglement treedt in werking op 5 februari 2018.

Formulieren

Hieronder vindt U een aantal documenten in word en PDF-format. U kan ze afdrukken, gepast invullen en gebruiken bij de procedure.

Document PDF Word Excel Info
Model omstandige geneeskundige verklaring bewind
Beginverslag bewind goederen
Beginverslag bewind personen
Jaarverslag bewind goederen
Jaarverslag bewind persoon
Model verzoekschrift bewind
Model verzoekschrift huur

Nieuws

Opgelet bekijk aandachtig dit nieuw reglement dat een onderscheid maakt tussen verschillende periodes en dat ook overzichtstabellen bevat.