Vredegerechten West-Vlaanderen

Openingsuren

De griffies van de hoven en de rechtbanken zijn voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur, met uitzondering van:
lees meer
01

GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE OVER DE VREDEGERECHTEN VAN HET ARRONDISSEMENT WEST-VLAANDEREN.

02

Het vredegerecht West-Vlaanderen telt 17 kantons. Voor de verschillende websites (adresgegevens en telefoonnummers) van deze kantons, klik hier.

Alle contactgegevens

Locatie

Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerechten West-Vlaanderen

Kantons

Vredegerecht Brugge I

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Brugge II

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Brugge III

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Brugge IV

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Ieper

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Izegem

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Kortrijk I

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Kortrijk II

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Menen

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Oostende I

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Oostende II

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Poperinge

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Roeselare

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Tielt

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Torhout

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Veurne

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Waregem

Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerechten West-Vlaanderen

Organisatie

Zittingen

Vredegerechten 1e, 2e, 3e en 4e kanton Brugge

Benaming: griffie van de vredegerechten Brugge

Postchequerekening : BE47 6792-0083-6880

Algemeen telefoonnummer: 050 47 33 50.

Email: vred.brugge@just.fgov.be (link sends e-mail)

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping (vroegere griffie 1e kanton). 

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 2e kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met de territoriale bevoegdheid van het 1e en 2e kanton Brugge behandeld.

Faxnummer voor deze griffie: 050 47 3348

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 4e kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met de territoriale bevoegdheid van het 3e en 4e kanton behandeld.

Faxnummer voor deze griffie: 050 47 3389

Custom 5

Het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank

In elk gerechtelijk arrondissement is er een voorzitter en een ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank.

De voorzitter is onder meer belast met de algemene leiding en organisatie van de vredegerechten en de politierechtbanken.

De voorzitter of zijn secretariaat beheert evenwel niet de dossiers van de verschillende vredegerechten die onder zijn bevoegdheid vallen.

U kan dus geen informatie inwinnen op het secretariaat van de voorzitter over een dossier van een vredegerecht. U moet rechtstreeks contact opnemen met de griffie van het bevoegde vredegerecht.

De gegevens van de verschillende vredegerechten vindt u hier.

Indien u niet weet welk vredegerecht bevoegd is, kan u gebruik maken van deze tool:

Geef de naam van de gemeente en de straat in en u zal de contactgegevens vinden van het vredegerecht dat mogelijks bevoegd is. Indien u zekerheid wenst, dan kan u contact opnemen met dat vredegerecht.


Onderstaande contactgegevens mag u dus niet gebruiken voor informatie over een bepaald kanton.

Contactgegevens van het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen  :

Kazernevest, 3, 8000 Brugge

Telefoon: 050 47 33 70

Mail: V.P.Westvlaanderen@just.fgov.be

Samenstelling

Magistraten

Leo Vulsteke

Functie: Voorzitter

Albert Billiet

Functie: Ondervoorzitter

Griffiers

Nico Bendels

Functie: Hoofdgriffier

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur nieuw woningdecreet van toepassing voor alle vredegerechten West-Vlaanderen
Verzoekschrift 1240
Verzoekschrift in observatieneming geesteszieke
Document PDF Word Excel Info
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon en de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon
Document PDF Word Excel Info
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek
Document PDF Word Excel Info
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon