Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat_voorzitter: Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier: SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)

Openingsuren


Voor de openingsuren van de griffies: zie de respectievelijke afdelingen
01

Voor specifieke info over de afdelingen, klik op de gewenste afdeling hieronder.

lees meer lees minder
02

Met e-Deposit kunt u 24u/7d elektronisch brieven, conclusies en stukkenbundels neerleggen bij alle afdelingen van deze rechtbank.

(registreren kan via https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

lees meer lees minder
03

!Nieuw bijzonder reglement met ingang van 1 september 2020! Het nieuw bijzonder reglement kan geraadpleegd worden via 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/ar_gent/files/bijzonder-reglement-arbeidsrechtbank-gent-d.d.-17-augustus-2020.pdf

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Gent met o.a. arbeidsrechtbank Gent

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Gent
 • Opgeëistenlaan 401/C
  9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat_voorzitter: Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier: SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)

Afdelingen

Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Aalst
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Brugge
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Gent
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Ieper
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Oudenaarde
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Roeselare
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Sint-Niklaas
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Veurne
Arbeidsrechtbank Gent

Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat_voorzitter: Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier: SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)
Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de arbeidsrechtbank Gent!

WAAR

De administratieve zetel is gevestigd te Gent.

Er zijn 10 locaties (ook afdelingen genoemd) waar zittingen worden georganiseerd. De magistraten en medewerkers zijn verdeeld over deze 10 locaties.

In de provincie West-Vlaanderen heeft de arbeidsrechtbank een vestiging in Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Roeselare. In de provincie Oost-Vlaanderen in Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas. Tot welke afdeling u zich moet wenden indien u een procedure wil starten, is afhankelijk van de aard van het geschil. In het ene geval is het de afdeling van uw woonplaats, in het andere de afdeling van uw plaats van tewerkstelling. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed informeert zodat u onmiddellijk bij de juiste afdeling komt anders loopt de procedure onvermijdelijk vertraging op.

MEDEWERKERS

Het kader van de arbeidsrechtbank Gent telt:

 • 28 beroepsmagistraten waarvan:

  • 1 voorzitter,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie Oost-Vlaanderen,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie West-Vlaanderen,

  • 2 ondervoorzitters,

  • 23 rechters

 • 23 plaatsvervangende rechters,

 • 315 rechters in sociale zaken,

 • 43 griffiers,

 • 60 griffie- medewerkers.

Ingevolge de besparingsmaatregelen is dit kader niet volledig ingevuld, de reële bezetting schommelt rond 90 % voor de magistraten en rond 83 % voor de griffiers en medewerkers.

Daarnaast wordt de arbeidsrechtbank bijgestaan door medewerkers onder contract, het aantal en de duur van hun tewerkstelling is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden.

Beleid

Het directiecomité staat in voor het beleid van de arbeidsrechtbank.

De leden van het directiecomité zijn:

 • De voorzitter,

 • De beide afdelingsvoorzitters,

 • De hoofdgriffier.

Het directiecomité vergadert iedere maand.

Het beleid is afgestemd op de realisatie van onze missie.

 

ONZE MISSIE  

De missie van de arbeidsrechtbank is zorgen voor een snelle, toegankelijke en deskundige oplossing van de geschillen.

Snel

De arbeidsrechtbank streeft naar korte termijnen. Iedere zaak wordt zo vlug mogelijk behandeld en het vonnis wordt uitgesproken binnen de maand na de laatste zitting.

Toegankelijk

Alle beslissingen moeten worden opgesteld in een heldere en begrijpelijke taal zodat  de rechtzoekende de beslissing van de rechtbank begrijpt . De motivering moet duidelijk zijn zodat de rechtzoekende ook de redenen van de beslissing van de rechter kan begrijpen.

Deskundig

De samenleving evolueert voortdurend en wordt complexer. Alle medewerkers, van magistraat tot medewerker op de griffie, moeten bereid zijn om levenslang te leren zodat  steeds kwaliteit kan worden afgeleverd.

 

Gebouw

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De arbeidsrechtbank Gent is bevoegd voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

In elke provincie zijn er 5 locaties (afdelingen) waar telkens een griffie is gevestigd (met uitzondering van de griffie van de afdeling Roeselare die is overgebracht naar de afdeling Kortrijk) en zittingen worden georganiseerd.

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er afdelingen in:

- Gent, Oudenaarde, Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas

In de provincie West-Vlaanderen zijn er afdelingen in:

- Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Roeselare

Voor de contactgegevens, openingsuren en territoriale bevoegdheid van de afdelingen, raadpleegt u best de webpagina van de betreffende afdeling.

De (administratieve en bestuurlijke hoofdzetel) van de arbeidsrechtbank Gent is gevestigd te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

 

Bijzonder reglement

Zittingen via videoconferentie

Inlichtingen

Deskundigen

Gelet op Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen (opgericht bij de wet van 10 april 2014), houdt de arbeidsrechtbank Gent geen afzonderlijke lijst met gerechtsdeskundigen meer bij. Als een gerechtsdeskundige moet worden aangesteld, wordt het Nationaal Register geraadpleegd.

Procedures

Schuldbemiddelaars

Werkingsverslagen

Coronamaatregelen

Werkwijze arbeidsrechtbank Gent tijdens de Corona-pandemie

Update oktober 2020

 

 1. Algemeen

 

In alle voor het publiek toegankelijke gedeelten van de gerechtsgebouwen waar de arbeidsrechtbank Gent een afdeling heeft, blijft het dragen van een mondmasker VERPLICHT.

De voorzitter van de kamer kan toelaten dat het mondmasker wordt afgezet tijdens de pleidooien op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter tegenover iedereen kan worden gegarandeerd en dat dit noodzakelijk is voor het goed verloop van de zitting.

Tijdens de zitting blijven de advocaten/rechtzoekenden achter de banken, circulatie in de zittingzaal moet zoveel mogelijk worden beperkt tenzij om nog stukken te deponeren in de hiervoor bestemde box.

 

 1. Wat de zittingen betreft

 

Alles moet in het werk gesteld worden opdat de zittingen volgens het normaal ritme kunnen blijven doorgaan.

Procedurele kwesties (conclusietermijnen, doorhaling, uitstel, verzending naar de rol enz.) dienen zoveel mogelijk voor de zitting te worden geregeld. De regelingen dienen tijdig dit wil zeggen voor de zitting (en niet last minute) in de vorm van een korte conclusie (die bij voorkeur via e-deposit of diplad wordt neergelegd) aan de rechtbank te worden meegedeeld.

Dagvaardingen en inleidende verzoekschriften kunnen nog steeds via e-deposit worden neergelegd. De rolnummers die hiervoor moeten worden gebruikt zijn de volgende:

 

Afdeling Brugge

1970/70/A

Afdeling Gent

1970/70/A

Afdeling Dendermonde

1970/70/A

Afdeling Kortrijk

1970/70/A

Afdeling Oudenaarde

1970/70/A

Afdeling Ieper

1970/70/A

Afdeling Veurne

1970/70/A

Afdeling Aalst

1971/71/A

Afdeling Roeselare

1971/71/A

Afdeling Sint-Niklaas

1972/72/A

 

Conclusies en stukken worden bij voorkeur via e-deposit of diplad neergelegd en worden daarna niet meer in een andere vorm neergelegd.

Alle (eventueel aanvullende) stukken, conclusies en aanvullende zittingnota’s dienen voor de zittingsdag te worden neergelegd.

De stukken dienen genummerd te worden gescand en geïnventariseerd om het dossier overzichtelijk te houden. De voorzitter van de kamer kan verzoeken om de stukken in papiervorm neer te leggen op de zitting.

De zaken van collectieve schuldenregeling worden zoveel mogelijk gespreid opgeroepen.

Er kan nog steeds toepassing gevraagd worden van artikel 755 Ger. W. op voorwaarde dat alle partijen hiermee akkoord zijn, dit akkoord vooraf schriftelijk werd meegedeeld aan de rechtbank en alle stukken, conclusies en nota’s neerliggen.

In de afdelingen Kortrijk en Veurne kan gepleit worden via videoconferentie indien alle partijen hiermee akkoord gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de betreffende afdelingen.

Het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is in de zittingzaal wordt beperkt overeenkomstig de capaciteit van de zittingzaal.

Enkel de partijen en/of hun raadsman worden toegelaten tot de zittingzaal, behalve in die gevallen waar de voorzitter van de zitting, om medische of sociale reden een uitzondering toelaat.

Alle aanwezigen dienen de geldende veiligheidsvoorschriften stipt op te volgen tijdens de zitting.

 

 1. Wat de griffies betreft

 

De griffies zijn overeenkomstig hun normale uurrooster (of de toegestane afwijking), toegankelijk doch er wordt slechts één persoon tegelijk in de griffie toegelaten.

De dossiers kunnen slechts na afspraak worden ingezien.

Er wordt zoveel mogelijk op afstand gecommuniceerd.

Hieronder vindt u de functionele mailadressen en telefoonnummers van de afdelingen:

 

Afdeling Aalst

aalst.arb.griffie@just.fgov.be

053 82 08 13

Afdeling Brugge

brugge.arb.griffie@just.fgov.be

050 47 37 00
(sociale griffie)

 

050 47 33 15
(CSR)

Afdeling Dendermonde

dendermonde.arb.griffie@just.fgov.be

052 25 96 30

Afdeling Gent

gent.arb.griffie@just.fgov.be

09 234 50 00
(sociale griffie)

 

09 234 50 13
(CSR)

Afdeling Ieper

ieper.arb.griffie@just.fgov.be

057 22 40 40

Afdeling Kortrijk

kortrijk.arb.griffie@just.fgov.be

056 26 98 00

Afdeling Oudenaarde

oudenaarde.arb.griffie@just.fgov.be

055 23 11 20

Afdeling Roeselare

roeselare.arb.griffie@just.fgov.be

056 26 98 00

Afdeling Sint-Niklaas

sint-niklaas.arb.griffie@just.fgov.be

03 760 94 01

Afdeling Veurne

veurne.arb.griffie@just.fgov.be

058 29 64 55

 

De griffie mag geen contant geld aanvaarden. Ingeval een bijdrage verschuldigd is aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, dient het betalingsbewijs te worden voorgelegd vooraleer de zaak kan worden ingeschreven.

Hieronder vindt u het rekeningnummer van de afdelingen:

Afdeling Brugge

BE33679200852846

PCHQBEBB

Afdeling Dendermonde

BE68679200851634

PCHQBEBB

Afdeling Aalst

BE46679200851836

PCHQBEBB

Afdeling Sint-Niklaas

BE24679200852038

PCHQBEBB

Afdeling Gent

BE15679200851230

PCHQBEBB

Afdeling Ieper

BE42679200853654

PCHQBEBB

Afdeling Kortrijk

BE86679200853250

PCHQBEBB

Afdeling Roeselare

BE64679200853452

PCHQBEBB

Afdeling Oudenaarde

BE02679200852240

PCHQBEBB

Afdeling Veurne

BE20679200853856

PCHQBEBB

 

oktober 2020

 

Carine Saelaert

Voorzitter arbeidsrechtbank Gent

Custom 1

Informatie

Op het internet is er heel wat informatie te vinden over de collectieve schuldenregeling. Bij wijze van voorbeeld vindt u hierna een aantal links, waarvoor de arbeidsrechtbank niet verantwoordelijk is. Let ook op met de datum van de brochures. De wetgeving kan inmiddels veranderd zijn.

Wetgeving collectieve schuldenregeling

Vlaamse overheid 

Steunpunt schuldbemiddeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

FOD Economie

Nieuws

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift art. 704 § 1 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
model verzoekschrift aanvraag collectieve schuldenregeling

Sitemap

Beste,

Teneinde de website van hoven en rechtbanken te verbeteren, lanceren wij een kleine enquête om uw mening en suggesties voor verbetering te kennen.

Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête