Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat voorzitter)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier)

Openingsuren

Voor de openingsuren van de griffies: zie de respectievelijke afdelingen

Nieuws

01

Specifieke info over de afdelingen, klik op de gewenste afdeling onderaan of hier

02

Brieven, conclusies en stukken kunnen sinds 1 oktober 2018 worden neergelegd via e-Deposit.

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Gent met o.a. arbeidsrechtbank Gent

Alle contactgegevens

Locatie

Arbeidsrechtbank Gent
 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat voorzitter)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier)

Afdelingen

 • Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A - 9300 Aalst
 • 053 82 08 13
 • Kazernevest 3 - 8000 Brugge
 • 050 47 37 00 (sociale griffie)
 • 050 47 33 15 (CSR)
 • Noordlaan 31/5 - 9200 Dendermonde
 • 052 25 96 30
 • Opgeëistenlaan 401 C - 9000 Gent
 • 09 234 50 00 (sociale griffie)
 • 09 234 50 16 (CSR)
 • Korte Meersstraat 18 - 8900 Ieper
 • 057 22 40 40
 • Beheerstraat 41 - 8500 Kortrijk
 • 056 26 98 00
 • Bekstraat 14 - 9700 Oudenaarde
 • 055 23 11 20
 • Beheerstraat 41 - 8500 Kortrijk
 • 056/26.98.00
 • Kazernestraat 14 - 9100 Sint-Niklaas
 • 03 760 94 01
 • P. Benoitlaan 2 - 8630 Veurne
 • 058 29 64 55

Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat voorzitter)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier)
Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de arbeidsrechtbank Gent!

WAAR

De administratieve zetel is gevestigd te Gent.

Er zijn 10 locaties (ook afdelingen genoemd) waar zittingen worden georganiseerd. De magistraten en medewerkers zijn verdeeld over deze 10 locaties.

In de provincie West-Vlaanderen heeft de arbeidsrechtbank een vestiging in Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Roeselare. In de provincie Oost-Vlaanderen in Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas. Tot welke afdeling u zich moet wenden indien u een procedure wil starten, is afhankelijk van de aard van het geschil. In het ene geval is het de afdeling van uw woonplaats, in het andere de afdeling van uw plaats van tewerkstelling. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed informeert zodat u onmiddellijk bij de juiste afdeling komt anders loopt de procedure onvermijdelijk vertraging op.

MEDEWERKERS

Het kader van de arbeidsrechtbank Gent telt:

 • 28 beroepsmagistraten waarvan:

  • 1 voorzitter,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie Oost-Vlaanderen,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie West-Vlaanderen,

  • 2 ondervoorzitters,

  • 23 rechters

 • 23 plaatsvervangende rechters,

 • 315 rechters in sociale zaken,

 • 43 griffiers,

 • 60 griffie- medewerkers.

Ingevolge de besparingsmaatregelen is dit kader niet volledig ingevuld, de reële bezetting schommelt rond 90 % voor de magistraten en rond 83 % voor de griffiers en medewerkers.

Daarnaast wordt de arbeidsrechtbank bijgestaan door medewerkers onder contract, het aantal en de duur van hun tewerkstelling is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden.

Beleid

Het directiecomité staat in voor het beleid van de arbeidsrechtbank.

De leden van het directiecomité zijn:

 • De voorzitter,

 • De beide afdelingsvoorzitters,

 • De hoofdgriffier.

Het directiecomité vergadert iedere maand.

Het beleid is afgestemd op de realisatie van onze missie.

 

ONZE MISSIE  

De missie van de arbeidsrechtbank is zorgen voor een snelle, toegankelijke en deskundige oplossing van de geschillen.

Snel

De arbeidsrechtbank streeft naar korte termijnen. Iedere zaak wordt zo vlug mogelijk behandeld en het vonnis wordt uitgesproken binnen de maand na de laatste zitting.

Toegankelijk

Alle beslissingen moeten worden opgesteld in een heldere en begrijpelijke taal zodat  de rechtzoekende de beslissing van de rechtbank begrijpt . De motivering moet duidelijk zijn zodat de rechtzoekende ook de redenen van de beslissing van de rechter kan begrijpen.

Deskundig

De samenleving evolueert voortdurend en wordt complexer. Alle medewerkers, van magistraat tot medewerker op de griffie, moeten bereid zijn om levenslang te leren zodat  steeds kwaliteit kan worden afgeleverd.

 

Gebouw

Organisatie

Bereikbaarheid

1. Openbaar vervoer

trein tot station Gent Sint-Pieters

vervolgens tram 4 (Gentbrugge-Moscou) tot aan halte Opgeëistenlaan

2. Wagen

via E 17 komende van de richting Antwerpen:

Neem op de E 17 afrit R4 richting Gent-Zeehaven, op het einde verkeerslichten

(Kennedylaan/Eurosilo) naar links;

via tunnel Vliegtuiglaan (Weba)

aan rond punt rechtuit en op het einde (Muidepoort) naar links;

over de Muidebrug en aan de verkeerslichten naar rechts;

rechtuit via Muidelaan – Blaisantvest – Opgeëistenlaan;

inrit bezoekersparking (-1) ligt 50 meter voor het gebouw

 

via E 17 komende van de richting Kortrijk en E 40 komende van de richting Brussel:

Neem op het klaverblad Zwijnaarde de E 40 richting Oostende en

neem nadien op de E 40 afrit 14 EXPO en volg richting Zelzate (B 402);

rij over de Ringvaartbrug en volg de R4 richting Zelzate;

neem op de R4 de 3e afrit (Drongen) en ga vlak voor de (lichtblauwe) brug naar rechts

volg de Drongensesteenweg.  Op kruispunt van de Drongensesteenweg met R 40 naar

rechts.  Volgende kruispunt links inslaan (Nieuwe Wandeling).  Daarna rechtdoor en

Begijnhoflaan- Opgeëistenlaan volgen;

rij voorbij het gerechtsgebouw en maak aan de verkeerslichten linksomkeer;

inrit bezoekersparking (-1) ligt 50 meter voor het gebouw

(alternatief, doch af te raden in de spits: op het klaverblad steeds Gent-Centrum volgen,

vervolgens “alle richtingen” en dan de kleine stadsring volgen, beide richtingen zijn mogelijk)

via E 40 komende van de richting Brugge

neem afrit 13 Gent-West

naar links

brede weg volgen tot over tweede brug (Ringvaart), zie dan volg de Drongensesteenweg.  Op kruispunt van de Drongensesteenweg met R 40 naar rechts.  Volgende kruispunt links inslaan (Nieuwe Wandeling).  Daarna rechtdoor en Begijnhoflaan- Opgeëistenlaan volgen;

rij voorbij het gerechtsgebouw en maak aan de verkeerslichten linksomkeer;

inrit bezoekersparking (-1) ligt 50 meter voor het gebouw

Zittingen

Gebiedsomschrijving

Zie afdelingen.

Inlichtingen
Custom 1

Informatie

Op het internet is er heel wat informatie te vinden over de collectieve schuldenregeling. Bij wijze van voorbeeld vindt u hierna een aantal links, waarvoor de arbeidsrechtbank niet verantwoordelijk is. let ook op met de datum van de brochures. De wetgeving kan inmiddels veranderd zijn.

Wetgeving collectieve schuldenregeling

Vlaamse overheid 

Steunpunt schuldbemiddeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

FOD Economie

 

Samenstelling

Magistraten

Carine Saelaert

Griffiers

Dennis De Vriese

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift art. 704 § 1 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift CSR