Missie, visie en waarden

De missie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is een passend en snel antwoord bieden op de vragen en noden van de rechtzoekende. We willen het vertrouwen van de burger in justitie verbeteren door op een onafhankelijke, objectieve, begrijpbare, efficiënte, kwaliteitsvolle en transparante manier te werken. 

Werkgeluk dragen we bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel hoog in het vaandel. Elke magistraat en elke medewerker moet werkgeluk kunnen ervaren.

Waarom is dat nu zo belangrijk?

Ten eerste bevordert werkgeluk het vertrouwen, de creativiteit, de openheid van geest en het welbevinden binnen het team. De rechtbank en haar leden moeten zich kunnen en durven openstellen zodat duurzame vertrouwensbanden kunnen worden gesmeed. Elk lid van de rechtbank moet zich goed voelen in het team. Hoe groter het werkgeluk, hoe meer resultaat dus. 

En dat resultaat proberen we elke keer opnieuw te verbeteren. We proberen de rechtzoekende bij te staan door een goed onthaal aan te bieden, heldere taal te gebruiken, kortere doorlooptijden te hanteren en gemotiveerde en kwaliteitsvolle beslissingen uit te spreken. Daarnaast durven we onze werking ook in vraag te stellen en toekomstgericht na te denken over verbeteringen. 

Enkel door onszelf onder de loep de nemen, kunnen we onze visie bijsturen om het werkgeluk en de klantgerichtheid te verhogen. 

Binnen onze rechtbank is vertrouwen één van de belangrijkste waarden. Daarbij spreken we niet alleen over het vertrouwen tussen de leden van de rechtbank, maar ook over het vertrouwen van de burger in justitie. 

Het vertrouwen van de burger in justitie herstellen

Het vertrouwen van de burger in justitie werd meermaals gemeten. Daaruit blijkt dat we toch slecht scoren. We moeten dus proberen om de kloof tussen de burger en justitie te verkleinen. Het is aan de rechtbank om de stap in de richting van de burger te zetten. Dat proberen we te doen door helder en transparant te communiceren en kwaliteitsvol en begrijpbaar recht te spreken.

Intern vertrouwen 

Binnen ons team moeten we elkaar leren kennen en vertrouwen. Enkel zo is er ruimte voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid en kunnen we samen streven naar een betere dienstverlening voor de rechtzoekende.

Vacatures

De stap zetten naar de magistratuur? Dat kan via de onderstaande link:

 

#wordmagistraat 

Graag al een sneak peek in de leefwereld van een magistraat? Bekijk zeker de filmpjes van misschien wel jouw toekomstige collega's. 

Geïnteresseerd in een job als medewerker, assistent of griffier? Hieronder vind je de link met al onze openstaande vacatures en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in ons team! 

Vind je geen vacature die bij je past? Geen nood, via de onderstaande link kan je spontaan solliciteren. 

Regeling zittingen

Hieronder vindt u de dienstregeling met de materies van de diverse kamers, de dagen waarop die zitting houden en waarop nieuwe zaken kunnen worden ingeleid en de zaal waar de zitting plaatsvindt. De algemene en actuele dienstregeling vindt u in het eerste document dat hieronder wordt weergeven.

Als u enkel op zoek bent naar de regeling van de inleidingszittingen, dan bekijkt u het best direct de inleidingstabel die daaronder staat.

 

De aanvullende regelingen worden hieronder in volgorde opgelijst.

Persberichten

Hieronder kan u de beschikking over de stakingsacties bij Delhaize terugvinden. 

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de zaak "Eurostadion-project". 

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht in de volgende zaak terugvinden: "voorlopige maatregel: toekenning parlementair medewerker"

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht in de burgerlijke zaak "De Pauw" terugvinden. 

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de zaak "Camping Rode Duivelsfans op het WK in Brazilië".

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de tuchtzaak "Propere handen" in het voetbal.