Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Openingsuren


Alle werkdagen van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u.

De burgerlijke en familierechtbank zijn 24/7 digitaal bereikbaar. Klik hieronder voor meer info.

Over de rechtbank

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat sedert 31 maart 2014, toen de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingevolge de afspraken van de laatste staatshervorming werd ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.

Voor meer info over de bevoegdheden, samenstelling, procedures of andere rechtbanken kan u hier klikken.

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Burgerlijke sectie
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Correctionele sectie - correctionele griffie
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Correctionele sectie - griffie onderzoek en raadkamer
 • Quatre Brasstraat 4 bus 5 (4e verdieping)
  1000 Brussel
 • 02 508 75 94
 • 02 508 70 08
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Correctionele sectie - griffie overtuigingsstukken
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Sectie strafuitvoeringsrechtbank
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Sectie familie- en jeugdrechtbank - afdeling familierechtbank
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Sectie familie- en jeugdrechtbank - afdeling jeugdrechtbank
 • Quatre Brasstraat 4 bus 3 (2e verdieping)
  1000 Brussel
 • +32 2 519 88 22
 • +32 2 508 70 65
 • BE62 6792 0065 0661
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Secretariaat van de Voorzitter
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Secretariaat van de Hoofdgriffier

Griffies

Dienst van de legalisaties en de akten van de griffier (loket 1)
Dienst voor kopieën en uitgiften (loket 2)
Algemene rol van de burgerlijke griffie (loket 3)
Griffie van de Voorzitter en van de Arrondissementsrechtbank (loket 4)
Griffie van de rollen (loket 5)
Algemene rol van de familierechtbank (loket 6)
Dienst algemene inlichtingen (loket 7)
Dienst algemene inlichtingen
Kabinet van jeugdrechter T. Suykerbuyk (51e kamer)
Kabinet van jeugdrechter K. Vander Steene (52e kamer)
Kabinet van jeugdrechter J. Limpens (53e kamer)
Algemene inlichtingen en vastgestelde zaken
Burgerlijke partijen en deskundige onderzoeken
Dienst vonnissen
Dienst beroepen
Dienst overtuigingsstukken
Dienst rijbewijzen
Griffie van het onderzoek en de raadkamer
 • +32 2 508 75 94
 • +32 2 508 70 08
Kabinet van onderzoeksrechter P. Gaudius (n° J 03)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter N. De Camps (n° J 08)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter E. De Breucker (n° J 09)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter K. Abrath (n° J 13)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter P. De Coster (n° J 16)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Griffie van de strafuitvoeringsrechtbank

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Voorstelling

Welkom

op de vernieuwde website van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Deze website werd gecreëerd om u zoveel mogelijk nuttige en praktische informatie te verschaffen over de verschillende diensten en gebouwen van onze rechtbank, uitgezonderd juridisch advies

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Gebouwen

De diensten van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel zijn verspreid over vijf verschillende gebouwen: het Justitiepaleis, het Montesquieugebouw, het Portalisgebouw, het gebouw op de Waterloolaan 76 en het gebouw op de Pachecolaan 32.

Klik hier voor geschiedkundige informatie over het Justitiepaleis.

 

Actua

 

U heeft een uitnodiging ontvangen en dient zich naar een zitting binnen onze gebouwen te begeven?

Wegens veiligheidscontroles aan de ingangen van al onze gebouwen kunnen de wachttijden, alvorens zich naar een zitting of dienst te kunnen begeven, sterk oplopen.

Mogen wij u verzoeken om 30 minuten voor het opgegeven tijdstip of sluitingsuur aan de ingang van onze gebouwen aanwezig te zijn.

Bedankt.

 

Rechtstreekse inleiding voor de bouwkamer vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 worden de “bouwzaken” rechtstreeks ingeleid voor de “4e kamer” op donderdagnamiddag om 14u00, en dus niet langer voor de “inleidingskamer” op vrijdagochtend.  De “bouwzaken” zijn als volgt ruim gedefinieerd:

de geschillen inzake onroerende goederen en aanneming, met name :

- de overeenkomsten van aanneming van werken en diensten ;

- de aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere bouwpartners ;

- de verborgen gebreken aan onroerende goederen ;

- de aansprakelijkheid van notarissen bij vastgoedtransacties ;

- overeenkomsten van vastgoedbemiddeling ;

- burenhinder ;

- de aansprakelijkheid voor schade aan, en gebreken van, onroerende goederen ;

- geschillen met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw;

- herstelvorderingen inzake stedenbouw, onroerend erfgoed of woonkwaliteit ;

- milieuschade ;

- onteigening, planschade en overheidsaansprakelijkheid voor waardevermindering van onroerende goederen ;

- de gunning en de uitvoering van overheidscontracten.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel neemt kennis van de Nederlandstalige zaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel.  Dat gerechtelijk arrondissement bestaat uit de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 35 gemeenten van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.

De rechtbank bestaat sedert 31 maart 2014, toen de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingevolge de afspraken van de laatste staatshervorming werd ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.

 

Bereikbaarheid

Het Justitiepaleis en de andere gebouwen van de Poelaertsite liggen in het centrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dicht bij het metrostation LOUIZA.

MET HET OPENBAAR VERVOER

Klik hier voor een gedetailleerd vervoersplan

openbaar.png

MET DE WAGEN

Klik hier en vul uw plaats van vertrek in.

Voor meer informatie omtrent de betaalparking kan u terecht op onderstaande link

 

parking_0.png

OMGEVING

klik op de foto voor een rondleiding op de Poelaertsite

gebiedsomschrijving.png

 

Bijzonder reglement van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Wijziging bijzonder reglement

Inlichtingen
Custom 1
Custom 2

Leg brieven, stukken of conclusies neer (indien beschikbaar)

Registreer u als deskundige

Registreer u als vertaler/tolk

Zoek een rechtbank

Zoek in de rechtspraak

Custom 3
Custom 5

CORONA-MAATREGELEN

UPDATE 15/5/2020 (16u00)

 

Om u in deze bijzondere Corona-tijden optimaal te kunnen informeren, kan u onderstaand enkele specifieke (sectiegebonden) maatregelen terugvinden. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op het zittingsbeheer als de werking van de griffies.

Communicatie met de rechtbank gebeurt bij voorkeur via mail. De mailadressen kan u elders op deze site terugvinden.

Klik op de desbetreffende sectie voor verdere informatie:

 

 

 

Custom 6
Secties
Griffies

Griffies

Dienst van de legalisaties en de akten van de griffier (loket 1)
Dienst voor kopieën en uitgiften (loket 2)
Algemene rol van de burgerlijke griffie (loket 3)
Griffie van de Voorzitter en van de Arrondissementsrechtbank (loket 4)
Griffie van de rollen (loket 5)
Algemene rol van de familierechtbank (loket 6)
Dienst algemene inlichtingen (loket 7)
Dienst algemene inlichtingen
Kabinet van jeugdrechter T. Suykerbuyk (51e kamer)
Kabinet van jeugdrechter K. Vander Steene (52e kamer)
Kabinet van jeugdrechter J. Limpens (53e kamer)
Algemene inlichtingen en vastgestelde zaken
Burgerlijke partijen en deskundige onderzoeken
Dienst vonnissen
Dienst beroepen
Dienst overtuigingsstukken
Dienst rijbewijzen
Griffie van het onderzoek en de raadkamer
 • +32 2 508 75 94
 • +32 2 508 70 08
Kabinet van onderzoeksrechter P. Gaudius (n° J 03)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter N. De Camps (n° J 08)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter E. De Breucker (n° J 09)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter K. Abrath (n° J 13)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter P. De Coster (n° J 16)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Griffie van de strafuitvoeringsrechtbank
Samenstelling

Magistraten

Quatre Brasstraat 13 (2e verdieping)

1000 Brussel

Secretariaat:

Tel. : +32 2 508 75 84

Fax: +32 2 519 86 45

Email: brussel.rea.secr.voorzitter@just.fgov.be

Simon Cardon, Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Griffiers

assistenten en medewerkers

Quatre Brasstraat 13 (2e verdieping)

1000 Brussel

Secretariaat:

Tel. : +32 2 519 86 32

Fax: +32 2 519 86 45

Email: brussel.rea.secr.hoofdgriffier@just.fgov.be

Jan Vanvolsem, Hoofdgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Nieuws

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
NREA BRUSSEL - BEVELSCHRIFT VOORZITTER dd. 14 mei 2020 - Corona
NREA BRUSSEL - BEVELSCHRIFT VOORZITTER dd. 12 mei 2020 - Zomerregeling 2020
NREA BRUSSEL - BEVELSCHRIFT VOORZITTER dd. 12 mei 2020 - Sluiting zaal 01.7
NREA BRUSSEL - BEVELSCHRIFT VOORZITTER dd. 17 september 2019 - Kerst 2020

De correctionele rechtbank is voornamelijk bevoegd voor de behandeling van wanbedrijven en behandelt de hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechter in strafzaken. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Document PDF Word Excel Info
Griffie van de raadkamer van het onderzoek
Protocol tussen de balie, de zetelende magistratuur, het Openbaar Ministerie en de griffie inzake de afhandeling van correctionele zaken
De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg wordt beschouwd als het gewone gerecht. Zij mag dus oordelen over alle zaken, behalve de bij de wet voorziene uitzonderingen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.
 
Klik op de dienst waarover u meer informatie wenst
Document PDF Word Excel Info
Praktische info over de dienst legalisaties
Praktische info over de dienst nalatenschappen

De familierechtbank

De familierechtbank bestaat uit familiekamers en een kamer voor minnelijke schikking. De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

De familierechtbank oordeelt onder meer over de volgende zaken:

- geschillen inzake afstamming, burgerlijke stand, adoptie, huwelijk, echtscheiding en samenwoning;

- geschillen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;

- geschillen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen;

- geschillen met betrekking tot de schuldeiser van de kinderbijslag.

 

Bij uiterst dringende zaken beslist de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

 

De familierechtbank heeft ook een kamer waaraan geschillen in familiezaken met het oog op een verzoening kunnen worden voorgelegd. Het Gerechtelijk Wetboek voorziet hiervoor in een hele procedure.

 

De jeugdrechtbank.

De jeugdrechtbank neemt maatregelen ter bescherming van minderjarigen. De bevoegdheid van de jeugdrechtbank staat vermeld in de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. Door de wet van 30 juli 2013 werden een aantal burgerlijke bevoegdheden aan de familierechtbank toevertrouwd.

De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen:

Als een minderjarige strafbare feiten heeft gepleegd, kan de jeugdrechtbank maatregelen treffen tegen de jongere, zoals hem of haar berispen, onder toezicht plaatsen of in een jeugdinstelling plaatsen.

Als de minderjarige ouder is dan 16 jaar en een zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd (zoals een moord of een verkrachting), kan de jeugdrechter beslissen om de zaak uit handen te geven. De jongere wordt dan doorverwezen naar een rechtbank voor volwassenen. Dat kan de correctionele rechtbank zijn of in geval van zeer ernstige feiten het hof van assisen.

 

 

Document PDF Word Excel Info
Checklist financiële stukken onderhoudsvorderingen
Richtlijnen voor curatoren en bewindvoerders
Praktische info over de dienst legalisaties
Grievenformulier jeugdrechtbank

Sitemap