Open brief aan de minister van justitie omtrent de vredegerechten

16/01/2024

Op 16 januari 2024 schreven de heer Simon Cardon de Lichtbuer en mevrouw Anne Dessy (respectievelijk de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg Brussel) een open brief aan de minister van justitie om de precaire situatie in de vredegerechten aan te kaarten. Hieronder kan u deze brief terugvinden.