e-Deposit kan enkel gebruikt worden in burgerlijke en familiezaken

Het is niet mogelijk om via e-Deposit digitaal procedurestukken neer te leggen bij de jeugdrechtbank, de strafuitvoeringsrechtbank, de correctionele rechtbank en het onderzoek en de raadkamer. U kan uw procedurestukken wel neerleggen op de desbetreffende griffie of tijdens de zitting.