e-Deposit kan enkel gebruikt worden in burgerlijke en familiezaken

Het is niet mogelijk om via e-Deposit digitaal procedurestukken neer te leggen bij de jeugdrechtbank, de strafuitvoeringsrechtbank, de correctionele rechtbank en het onderzoek en de raadkamer.

Proceshandelingen kunnen niet via mail worden gesteld!

U wordt eraan herinnerd dat proceshandelingen in burgerlijke en familiezaken sinds 1 juni 2020 niet meer via e-mail kunnen worden gesteld (artikel 4 van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29 mei

Wat kan u vinden bij de e-service "uw dossier"?

Bij de e-service "uw dossier" kan u heel gemakkelijk nakijken op welke dag en op welk uur uw zaak voorkomt. U tikt gewoon het desbetreffende rolnummer in.

Kreeg u een betaalbericht van de FOD Financiën?

Hebt u een betalingsuitnodiging gekregen van de FOD Financiën om de rolrechten te betalen van een procedure voor onze rechtbank? In het onderstaande document kan u daar meer informatie over vinden.