Kreeg u een betaalbericht van de FOD Financiën?

Hebt u een betalingsuitnodiging gekregen van de FOD Financiën om de rolrechten te betalen van een procedure voor onze rechtbank? In het onderstaande document kan u daar meer informatie over vinden. 

e-Deposit kan enkel gebruikt worden in burgerlijke en familiezaken

Het is niet mogelijk om via e-Deposit digitaal procedurestukken neer te leggen bij de jeugdrechtbank, de strafuitvoeringsrechtbank, de correctionele rechtbank en het onderzoek en de raadkamer.

Proceshandelingen kunnen sinds 1 juni 2020 niet meer via mail!

U wordt eraan herinnerd dat proceshandelingen in burgerlijke en familiezaken sinds 1 juni 2020 niet meer via e-mail kunnen worden gesteld (artikel 4 van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29 mei