Persbericht - Beklaagde krijgt 60 maanden gevangenisstraf voor dodelijk verkeersongeval

15/04/2024

De politierechtbank West-Vlaanderen – afdeling Veurne - heeft een beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 maanden (waarvan 30 maanden met uitstel voor een periode van 3 jaar) en een geldboete van 8.000 euro (waarvan 4.000 euro met uitstel voor een periode van 3 jaar) voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Aan dit uitstel zijn wel strikte voorwaarden verbonden. De feiten vonden plaats op 2 september 2023 aan de Esenweg.

Feiten

Beklaagde KK veroorzaakte op zaterdag 2 september 2023 een dodelijk verkeersongeval op de Esenweg. Op die plaats geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Volgens het verslag van de verkeersdeskundige reed de beklaagde op het moment van de feiten 112 kilometer per uur. Nadat de beklaagde al verscheidene voertuigen had ingehaald, kwam hij in botsing met een voertuig dat voor hem reed. De bestelwagen van de beklaagde werd weg gekatapulteerd en raakte hierbij verschillende andere voertuigen. Drie voertuigen kwamen als gevolg hiervan met elkaar in botsing, en een fietser werd geraakt.

De tol van het ongeval bleek enorm zwaar. Fietser HT overleed aan zijn verwondingen, drie andere bestuurders moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

De beklaagde – die een suffe indruk maakte – probeerde na het ongeval weg te vluchten in een ander voertuig. Toen omstaanders hem probeerden tegen te houden, sloeg hij naar hen met een paraplu. Uiteindelijk kon de beklaagde door diverse omstaanders in bedwang worden gehouden. Bij zijn verhoor door de politie beweerde hij zich niks van het ongeval te herinneren en toonde hij geen enkel schuldinzicht. Uit onderzoek bleek dat de beklaagde tijdens een tijdspanne van 24 uur voor het ongeval designerdrugs had genomen (synthetische cahtinonen, namelijk Flakka of de Zombiedrug).

Beklaagde KK liep eerder al meerdere veroordelingen op. Zo werd hij reeds op 15 mei 2023 door de politierechtbank in Veurne veroordeeld voor inbreuken op de wegverkeerswet (met name drugsgebruik in het verkeer).

Veroordeling

De politierechtbank West-Vlaanderen – afdeling Veurne - heeft beklaagde KK veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 maanden (waarvan 30 maanden met uitstel voor een periode van 3 jaar) en een geldboete van 8.000 euro (waarvan 4.000 euro met uitstel voor een periode van 3 jaar). Aan dit uitstel zijn wel strikte voorwaarden verbonden.

De beklaagde mag ook 5 jaar lang geen motorvoertuigen besturen. Als hij na die periode opnieuw wil rijden, moet hij eerst slagen in een medisch onderzoek, een psychologisch onderzoek, een theoretisch examen en een praktisch examen.

Als bijkomende veiligheidsmaatregel verklaart de rechtbank de beklaagde wegens zijn verslavingsproblematiek lichamelijk of geestelijk ongeschikt tot het besturen van een motorvoertuig. Dit betekent dat de beklaagde niet langer het recht heeft om motorvoertuigen te besturen tot het moment dat hij het tegendeel kan bewijzen. Dit bewijs zal door een betrokken rechter geoordeeld worden (en dit staat los van het al dan niet slagen voor een medisch onderzoek, een psychologisch onderzoek, een theoretisch examen en een praktisch examen).

Daarnaast moet de beklaagde de gerechtskosten betalen (totaalbedrag van 10.752,17 euro).

De burgerlijke partijen vorderen een morele schadevergoeding van in totaal 50.000 euro. De behandeling van de zaak op burgerlijk gebied staat gepland op de openbare terechtzitting van maandag 27 mei 2024 om 9.00 uur.

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank rekening met het totale gebrek aan schuldinzicht van de beklaagde, de twijfels rond de oprechtheid van zijn verontschuldigingen op de terechtzitting en zijn gerechtelijk verleden. De rechtbank wenst te benadrukken dat deze straf in geen enkel geval het tragische verlies voor de burgerlijke partijen ongedaan kan maken.