Weglating van de rol (burgerlijke griffie - griffie familierechtbank)
Nieuwe werking familierechtbank vanaf 1 september 2022
Bericht inzake rolrechten