Vredegerecht Anderlecht 2e kanton

kanton van Vredegerechten Brussel

Openingsuren


Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

De griffier van de kantons Anderlecht 1 en 2 zijn verenigd.

Sedert 1 december 2019 is het vredegerecht Anderlecht 2 niet meer bevoegd voor de zaken voortkomende uit de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Anderlecht 2e kanton
kanton van Vredegerechten Brussel

Vredegerecht Anderlecht 2e kanton

kanton van Vredegerechten Brussel

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten westen van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de Formatiestraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg vormen het tweede gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.

Bereikbaarheid

Zittingen

Inleidingszitting: dinsdag 08.00 tot 12.00 uur

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Eerste verslag bewind over de goederen
Document PDF Word Excel Info
Eerste verslag bewind over de persoon
Document PDF Word Excel Info
Omstandige geneeskudnige verklaring
Document PDF Word Excel Info
Periodiek verslag bewind over de goederen
Document PDF Word Excel Info
Periodiek verslag bewind over de persoon
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap minderjarig kind
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap oner voorrcht van boedelbeschrijving minderjarig kind
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift in verzoening
Document PDF Word Excel Info
gezamenlijk verzoek - verwerping van nalatenschap
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift verwerping nalatenschap

Sitemap